HVA ER EN DISIPPEL?

”Følg meg” var Jesu invitasjon til sine disipler for nesten 2000 år siden. Denne invitasjonen lyder fortsatt, til oss, midt i vårt dagligliv.

Å være disippel er ikke et krav, men en mulighet til å gå i ”livs-lære” hos Jesus. Dette skjer midt i dagliglivene våre: I våre kamper og fester, sorger og gleder, nederlag og suksess. Disippellivsmodellen illustrerer dette på en enkel måte. Se film her (husk lyd):

Vi drømmer om å se flere hjem og menigheter som arenaer for utvikling av en levende tro.

Disippelliv i
Misjonskirken Norge

Slik jobber vi
nasjonalt