PROSJEKTNR: 3442

Senter for mental helse

Senter for mental helse i Afghanistan fungerer som en klinikk for behandling og et opplæringssenter for helsepersonell.  Før dette senteret ble etablert i 2006 var kunnskapen om psykiske lidelser svært begrenset, og behandlingstilbudet for pasienter var mangelfullt. Psykiske lidelser har derfor ofte vært misforstått og preget av feildiagnostisering og feil behandling.

Mennesker med psykiske lidelser kan grunnet mangelfull forståelse oppleve å bli gjemt bort, behandlet som mindreverdige eller mishandlet. Det har derfor vært et stort behov for bevisstgjøring både innen helsevesenet og i lokalsamfunnet. I dag leverer klinikken helsetjenester på høyt nivå, og tilbakemeldingene er gode fra både pasienter, pårørende og ansatte.

For å sikre en profesjonell og etisk behandling av pasienter får sykepleiere og jordmødre viktig opplæring innen psykisk helse ved senteret. Leger får ett års utdannelse i psykiatri og praksis i en poliklinikk ledet av profesjonelle psykiatere. Noen få gis også mulighet til å studere i utlandet for spesialisering. Parallelt med klinisk kompetanse og behandling jobbes det med bevisstgjøring i lokalsamfunnet. Nøkkelpersoner med innflytelse, som lærere og religiøse ledere, får opplæring og det holdes kurs i ulike landsbyer om tema som angst, depresjon, stress, voldelig atferd og stoffmisbruk.

Etter noen år har mange fått hjelp og god behandling, i tillegg til at lokalsamfunnets holdninger gradvis endrer seg med mer kunnskap.

Prosjektet er støttet av NORAD.