Snarøya er et attraktivt område under stor utbygging. Her ser man blant annet den karakteristiske kontorbygget til Statoil på Fornebu. Foto: Hans A. Rasbach

PROSJEKTNR: 5011

Replanting i Bærum

Målsettingen:
Restarte Bærum Misjonskirke gjennom å plante en ny lokal menighet i Stabekk/Snarøya området.

Visjon:
Vi ønsker å bli en levekraftig og stor menighet som gjør Jesus tydelig i nærmiljøet.

Vi ser:

  • en frikirke for folket på Stabekk/Snarøya.
  • en menighet på Stabekk/Snarøya som samler barn og voksne til gudstjenester og småfelleskap.
  • en menighet på Stabekk/Snarøya som er rotfesta både i Guds ord og i nærmiljøet
  • en menighet på Stabekk/Snarøya som er rause i møte med mennesker ulike behov og levesett
  • en menighet på Stabekk/Snarøya som er relevant, der mennesker trives fordi de blir tatt på alvor.

Vi er:

  • en del av nærmiljøet på Stabekk/Snarøya som jobber for at dette skal være en god plass å bo både for barn og voksne.
  • en menigheten som lager arrangementer som samler oss som bor her, og vi er en del av bydelenes fellesarrangement.
  • gudstjenester som skaper fellesskap, er mangfoldige og feirende, hvor Jesus blir forkynt og barn og voksne får delta med sine gaver.
  • et gjestfritt felleskap, med smågrupper som samles rundt mat, samtaler og hjelp i hverdagen.

Vårt fokus er å plante en menighet på Fornebu. Dette er et område som har vokst frem som en ny bydel i Bærum de siste årene og som ikke har en frikirke menighet. Vi ønsker som menighet å være med å være med å utvikle Fornebu, slik at det blir et godt sted å bo.

Stabekk har vi fortsatt de tidligere menighetslokale, hvor seniorene vil ha sine samlinger. Denne gruppen ledes av Kjell Holmqvist.


Bakgrunn: 

I 2014 vedtok Bærum misjonskirke å legge ned sitt arbeid og satse på en re-planting. Fra da av har det vært jobbet med hvordan dette skal se ut, og re-plantingen Bærum Misjonskirke ble et nasjonalt prosjekt, hvor det blant annet ble etablert et startteam.

Høsten 2017 ble det av ulike grunner nødvendig å utarbeide en ny prosjektskisse for perioden 2018 – 2020. Denne ble også godkjent som et nasjonalt prosjekt. Anne Hansli er leder for dette prosjektet.