Snarøya er et attraktivt område under stor utbygging. Her ser man blant annet den karakteristiske kontorbygget til Statoil på Fornebu. Foto: Hans A. Rasbach

PROSJEKTNR: 5011

Menighetsplanting Fornebu

Visjon:
Vi ønsker å bli en levekraftig og stor menighet som gjør Jesus tydelig i nærmiljøet.

Vårt fokus er å plante en menighet på Fornebu. Dette er et område som har vokst frem som en ny bydel i Bærum de siste årene og som ikke har en frikirke menighet. Vi ønsker som menighet å være med å være med å utvikle Fornebu, slik at det blir et godt sted å bo.

Stabekk har vi fortsatt de tidligere menighetslokale, hvor seniorene har egne samlinger. Denne gruppen ledes av Kjell Holmqvist.


Bakgrunn: 

I 2014 vedtok Bærum misjonskirke å legge ned sitt arbeid og satse på en re-planting. Fra da av har det vært jobbet med hvordan dette skal se ut, og re-plantingen Bærum Misjonskirke ble et nasjonalt prosjekt, hvor det blant annet ble etablert et startteam.

Høsten 2017 ble det av ulike grunner nødvendig å utarbeide en ny prosjektskisse for perioden 2018 – 2020. Denne ble også godkjent som et nasjonalt prosjekt. Anne Hansli er leder for dette prosjektet.