Det er bare en fase – så ikke gå glipp av den!

Barna våre vokser så fort! Det føles kanskje ikke slik når man står med begge beina midt i det, men før du aner ordet av det, er barnet over i neste fase. Om vi ikke følger med, kan vi ha gått glipp av viktige ting, viktige muligheter fasen gav deg. Hver fase er nemlig et tidsrom i barnets liv der vi har unike muligheter til å påvirke barnas liv.

Det er bakgrunnen for at vi har satt i gang dette arbeidet med fasene. Vi har et ønske om at ingen av oss går glipp av mulighetene de ulike fasene gir. Vi har utviklet noen fasekort som en hjelp til deg som voksen, for at du skal kunne forstå barnet og dets faser enda bedre. Med disse kortene ønsker vi å si: «Følg med! Tiden går så fort. Barna vil ikke være barn for alltid. Så vær til stede. Hva du gjør i dag, har betydning i morgen. Hver tid teller!».

«Bare en fase» deler barnets tjue første leveår inn i fem faser. Hver fase beskriver både barnets utvikling, hvilken rolle de voksne rundt kan ha i de ulike fasene, og gir noen konkrete tips til hva man gjøre.  Hvordan påvirker barnets utvikling måten vi formidler troen på Gud til dem? Hvordan tenker barnet og hva er det opptatt av når det er 3, 12 eller 17 år?

Klikk på bildet under og du kan lese alle 5 brosjyrekortene direkte på nett.

  Kontakt oss for å få vite mer, både om hvordan du kan få tak i kortene,
og hvordan du kan bruke dem i menigheten.

Bare en fase-plakaten med hele tidslinjen fra 0-19+, kan du laste ned
i vårt ressursarkiv, i mappen «UNG – Ressurser materiell».

Fasekortene er laget etter en idé og med tillatelse fra  Orange/the reThink Group, USA. I Norge er utgitt i et samarbeid mellom Misjonskirken UNG, UNG Baptist og FriBU (Frikirken). Filmen er gjengitt på vår nettside med tillatelse fra  Justaface.com


Se flere ressurser og salgsmateriell fra Misjonskirken UNG på nettsiden UNGbutikk.


Levende tro