Veiledningsprogram for nye og unge pastorer i Misjonskirken Norge

Basecamp er vårt yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Med Basecamp ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og utvikling, slik at de nye kan få en god start i tjenesten. Programmet gjennomføres over fire semester og vi ser for oss 8 til 12 deltagere. Deltagerne møtes en gang i halvåret til fagdager eller studieturer. Modulene vil ha fokus på åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Hvis du er relativt ny i tjenesten i vår sammenheng, eller føler deg fersk og lurer på veien videre, så er Basecamp skreddersydd for deg

Motivasjon og kompetanse

Basecamp er et veiledningsprogram for høyt motiverte medarbeidere som er lærevillige, ydmyke og sultne på mer av Gud. Vi ønsker at modulene skal kombinere yrkeserfaring med et relevant faglig innhold. I Basecamp skreddersyr vi læringsmiljøet slik at modulene utfordrer til pastoral læring, refleksjon og egenutvikling. Det vi bli lagt opp en læringsplan som fokuserer på åndelig fordypning, kirkens oppdrag, ledelse og samfunnsforståelse. Kjell Birkeland og Torben Joswig er faglig ansvarlige og vil i tillegg utfordre dyktige ledere og pastorer til å undervise.

Praktisk

Søknad

PÅMELDINGEN ER NÅ LUKKET
Spørsmål om Basecamp kan rettes til Naomi Curwen på epost: naomi@mknu.no                  

Sted

Oppmøtested vil primært være Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Modulsted vil være i både inn- og utland, og dette blir avklart med gruppen i god tid før modulene gjennomføres. Vi har planlagt en i Oslo og en i Nord-Norge, men alt er ikke klart enda. Ikke alle overnattinger vil ha like høy komfort og det vil kreves en sporty innstilling til gjennomføring av modulene.

Pris

Modulene vil koste 4 900 kroner per stk. Dette inkluderer eventuell reise fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) til modulsted, overnatting og all undervisning. Reise inn til OSL og kosthold er i utgangspunktet ikke inkludert i prisen (men vi satser likevel på å tilby en del måltider).

Tidsperioder (modulene)

Åndelig fordypning, 18.-21. september 2017, uke 38 – tre overnattinger

Kirkens oppdrag, 9.-12. april 2018, uke 15 – tre overnattinger

Menighetsledelse, 17.-20. september 2018, uke 38  – tre overnattinger

Samfunnsforståelse, 4. – 10. april 2019, uke 14/15 – seks overnattinger