Veiledningsprogram for nye og unge pastorer i Misjonskirken Norge

Basecamp er vårt yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Med Basecamp ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og personlig utvikling, slik at de nye kan få en god start i tjenesten. Programmet gjennomføres over fire semester, med 8 til 12 deltagere. Deltagerne møtes en gang i halvåret til fagdager eller studieturer. Modulene har fokus på åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Hvis du er relativt ny i tjenesten i vår sammenheng, eller føler deg fersk og lurer på veien videre, så er Basecamp skreddersydd for deg

Motivasjon og kompetanse

Basecamp er et veiledningsprogram for høyt motiverte medarbeidere som er lærevillige, ydmyke og sultne på mer av Gud. Modulene kombinerer yrkeserfaring med et relevant faglig innhold. I Basecamp skreddersyr vi læringsmiljøet slik at modulene utfordrer til pastoral læring, refleksjon og egenutvikling. Det blir lagt opp en læreplan som fokuserer på åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse. Kjell Birkeland og Torben Joswig er faglig ansvarlige og utfordrer i tillegg andre dyktige ledere og pastorer til å undervise.

FOTO: Første runde Basecamp deltagere, med ledere, på studietur til Berlin, våren 2018. Tema: kirkens oppdrag.

Praktisk

Søknad

Det er arbeidsgiver som søker på vegne av sine ansatte. Har menigheten unge (fra 20 år anbefales) eller nyansatte medarbeidere i stillinger fra 50 %, er Basecamp en god investering i deres tjenesteliv.

PÅMELDINGEN ER NÅ LUKKET
Det vil åpnes for en ny runde med Basecamp våren 2020.
Spørsmål om Basecamp kan rettes til Naomi Curwen på epost: naomi@mknu.no                  

Sted

Oppmøtested vil primært være Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Modulsted vil være i både inn- og utland, og dette blir avklart med gruppen i god tid før modulene gjennomføres. Ikke alle overnattinger vil ha like høy komfort og det vil kreves en sporty innstilling til gjennomføring av modulene.

Pris

Modulene koster 4 900 kroner per stk. Dette inkluderer reise fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) til modulsted, overnatting og all undervisning. Reise inn til OSL og kosthold er i utgangspunktet ikke inkludert i prisen.

Tidsperioder (modulene)

Åndelig fordypning, våren 2020 – tre overnattinger

Kirkens oppdrag, høsten 2020 – tre overnattinger

Menighetsledelse, våren 2021  – tre overnattinger

Samfunnsforståelse, høsten 2021 – seks overnattinger