BEi31 – Her er 31 dager med aktuelle emner du kan benytte.

OPPDATERT FRA 1. JANUAR 2018

Vekst 2020 handler om fordypning og fordobling. Veksten kommer fra Gud – uten bønn mangler vi kontakten med Han som skaper og gir liv.

Bønneemner til bruk i ditt andaktsliv, i småfellesskap og i menigheten.

I oversikten under står daglige tema du kan å be og takke for. Du kan også benytte bønneemnene uavhengig av datoene, kanskje for å lage bønnestasjoner eller grupper i bønnesamlinger.


1 Be om at visjonen om Guds enhet får ny styrke og mer plass i våre fellesskap.

2 Be om sunn framgang i våre nasjonale menighetsplantingsprosjekter i Groruddalen og Bærum.

3 Be om gode prosesser i menighetene som deltar og arbeider med Menighetsskolen.

4 Be for alle ledere i menighetene, så de har god helse, nok hvile og Guds visdom.

5 Be for ungdomsarbeidet som skjer i menighetene, om gode felleskap og glede i Jesus.

6 Be for medarbeidere og de som får hjelp i prosjektene som vi støtter i Afghanistan.

7 Be for alle utadrettede arrangementer som skjer ut fra våre menigheter, så mennesker blir frelst.

8 Be om en Guds enhet blant kristne i landene der vi har søsterkirker og samarbeid.

9 Be om sunn framgang i våre nasjonale plantingsprosjekter i Sandefjord, Hellemyr og Lillesand.

10 Be om at flere menigheter får større hjerte for mennesker i sitt nærmiljø.

11 Be om større rekruttering av ledere og pastorer, både lokalt og i Misjonskirken Norge.

12 Be for Levende tro-arbeidet som pågår med nye ressurser for familier og menigheter.

13 Be for misjonskirkenes innsats for innvandrere og personer som strever med å mestre sitt liv.

14 Be for saker og gjennomføring av Korpstinget i Misjonskirken Speiderkorps, i mars 2018.

15 Be om enhet og visdom for beslutninger som tas i hovedstyret for Misjonskirken Norge og landsstyret i UNG.

16 Be for de nye menighetsplantingene som nå etablerer seg som selvstendige menigheter.

17 Be om Guds ledelse i menigheter som satser på nye tiltak for å engasjere flere medarbeidere.

18 Be om frimodighet og glede i tjenesten for våre ledere og medarbeidere.

19 Be om fornyet begeistring for bibelundervisning og lesning av Bibelen.

20 Be om legedom og helse for de du kjenner som sliter med kronisk sykdom og langvarige plager.

21 Be for PMFs vintermøte i mars, som samler menighetenes pastorer og ledere til inspirasjon og felleskap.

22 Be om at Guds enhet styrkes mellom alle kristne menigheter og organisasjoner i Norge.

23 Be om at våre plantingsprosjekter når ut med evangeliet til mennesker i sitt nærmiljø.

24 Be for våre menigheter som har tilbakegang og vanskelige dager.

25 Be for forberedelsene av Vekstakademiet som skal holdes for ledere i juni.

26 Be om at vi blir mer åpne for å lytte til Åndens stemme i våre bønnestunder.

27 Be for våre utsendte medarbeidere i Colombia: Mona og Odd Bjørge Risanger og Miriam Alsvik.

28 Be for forberedelser av saker og beslutninger som skal tas på generalforsamlingen i april.

29 Takk og gi Gud ære for bønnesvar og velsignelser vi har opplevd den siste tiden. Nevn dette konkret.

30 Takk Gud for personer som deler evangeliet med mennesker som ikke har hørt det.

31 Takk Gud for alle i Konge-familien, i regjeringen og i Stortinget.


Månedens bibelvers – januar 2018

Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. (Efeserbrevet 4, 1-6)

Morgenbønn ved administrasjonen i Oslo

Hver morgen fra klokken kvart på ni samles alle ansatte i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG som er på kontoret denne dagen, til morgenbønn og lesning av dagens bibeltekst. Vi følger bønnelisten BEi31. I tillegg ber vi for konkrete misjonsmenigheter. Hver uke er det to menigheter vi nevner. På forhånd har vi kontaktet menighetene og fått tilsendt aktuelle forbønns- og takkeemner som er aktuelle.

I januar ber vi for menighetene:
Uke 1: Østby og Ålesund
Uke 2: Åmli og Åsane
Uke 3: Andøy og Arendal
Uke 4: Arna og Askim
Uke 5: Askøy og Austertana