BEi31 – Her er 31 dager med aktuelle emner du kan benytte.

Vekst 2020 handler om fordypning og fordobling. Veksten kommer fra Gud – uten bønn mangler vi kontakten med Han som skaper og gir liv. Daglige tema for å be og takke er derfor til hjelp i ditt andaktsliv og i menighetene. Bønneemnene trykkes også på nest siste side i Misjonsbladet.

1 Be om at Guds barns enhet bevares og styrkes i hele vårt fellesskap.

2 Be om vekst, visdom og glede i våre menighetsplantinger.

3 Be for deltagerne på Menighetsskolen i samlingene denne våren.

4 Be for menighetenes ledere i arbeidet for barn, ungdom og familier.

5 Be om at ungdom som kommer til våre menigheter, får livsforvandlende møter med Jesus.

6 Be for befolkningen og vår søsterkirke i Kongo der det er uro og en spent situasjon.

7 Be for forberedelsene til sommerens Liv & Vekst-arrangementer i Harstad og Stavern.

8 Takk for evangeliet om Jesus som forener oss så vi har fred med Gud.

9 Be om villighet til tjenesteoppgaver i menighetsplantingene.

10 Be om visdom og gode beslutningsprosesser for sunn utvikling av våre menigheter.

11 Be om Guds styrke og god helse for ansatte ledere i Misjonskirken Norge og UNG.

12 Be om at det lykkes med nye planer og tanker for Levende tro-arbeidet.

13 Be om at vi bevarer varme hjerter for vår neste, i vårt nabolag og i våre misjonsland.

14 Be for deltagerne på årets påske-Stagedive, at Jesus berører og begeistrer hjertene.

15 Be om enhet og visdom for alle beslutninger som tas i styrer og råd.

16 Be for startteam og personer med kall, så de tar gode steg for å plante nye menigheter.

17 Be for menighetene i våre søsterkirker i samarbeidslandene*.

18 Be for våre nye ledere, at de motiverer og leder medarbeidere i tråd med Guds ord.

19 Be om Guds berøring til åndelig fornyelse og fordypning for alle forkynnere.

20 Be for mennesker som strever på grunn av sykdom og krevende livssituasjoner.

21 Be for turer, leirer og samlinger i Misjonskirken Speiderkorps, både lokalt og sentralt.

22 Be om Guds enhet i våre menigheter, og at uenighet og uro løses og forsones.

23 Be om kall for nysatsing i Troms, Helgelandskysten, Møre, Vestfold og innlandet i øst-Norge.

24 Be om at menigheter og fellesskap når ut med evangeliet til flere menneskers frelse.

25 Be for våre misjonærer i Colombia og alle ledere i våre internasjonale prosjekter.

26 Be om at vi sammen og enkeltvis gir plass til et rikere bønneliv i Den Hellige Ånd.

27 Be om større innsats og prioriteringer for å hjelpe mennesker som lider nød.

28 Be om at vi er åpne og inkluderende for alle som deltar på våre arrangementer.

29 Be om gode relasjoner i vårt fellesskap, fylt av Guds nåde og kjærlighet.

30 Takk for alle gode medarbeidere i vårt fellesskap, som gir av sin tid, ressurser og evner.

31 Takk og gi Gud ære for vekst og velsignelser, bønnesvar og nye muligheter.

*Samarbeidslandene: Colombia, Kongo, Romania, Polen, Kina og Sentral-Asia.