Cornerstone er en skybasert databaseløsning for alle enheter i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Dette er en felles databaseløsning for menighetsadministrasjon, som inkluderer alle menigheter og UNG-grupper, Ansgarskolen og Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG sentralt. Det er selskapet Kommunion som står bak dataløsningen.

Løsningen inneholder følgende funksjoner:

  • Medlemsregister
  • Kreative søkefunksjoner
  • System for medlemsoppfølging
  • Brukere med ulike roller
  • Giverløsning, skattefradragsrapportering, fakturering og innkreving av kontingenter
  • Rapportering for Frifondsmidler og for trossamfunn.
  • Egen app for oppmøte-registrering m.m.

Cornerstone tilbyr også mulighet for opprettelse av enkel og moderne nettside for menigheten.

Informasjon
Et detaljert informasjonsbrev, som er sendt til alle menighetene fra Misjonskirken Norge (april 2017) og andre ressurser ligger tilgjengelig i ressursbanken i mappen: Cornerstone – menighetsadministrasjon.

Oppfølging og spørsmål

«MKNU-Cornerstone»er en lukket Facebook-gruppe hvor brukere av Cornerstone i Misjonskirken Norges menigheter og UNG-grupper, samt Ansgarskolen, kan dele erfaringer og stille hverandre spørsmål knyttet til Cornerstone. Spør om å bli medlem om du er eller skal være bruker av Cornerstones programmer.


Om du ikke får svar på det du lurer på via Facebook-gruppen, eller du vil melde om feil eller lignende, ta kontakt med support hos Kommunion:

Tlf: 07316


Kontaktperson til Cornerstone i Misjonskirken Norge er Yngve Brosstad: yngve@mknu.no

Kontaktperson til Cornerstone i Misjonskirken UNG er Wenche Irene Myren: wenche@mknu.no