Om Frifond:
Frifond finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping.

Misjonskirken UNG sentralt, søker Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om støtte, og fordeler pengene videre til de lokale gruppene.

Midlene skal bidra til å øke aktiviteten i UNG-gruppene.

I 2016 mottok Misjonskirken UNG 1 886 078 kroner fra Frifond. Fem prosent av dette går til administrasjon sentralt.

Slik søker man Frifond-midler:

 • Registrerte UNG-grupper med minst 5 medlemmer under 26 år har rett til Frifond-midler.
 • Ved registrering av ny UNG-gruppe, søker man om etableringsstøtte ved å fylle ut og signere dette søknadsskjemaet (pdf), som scannes inn og sendes til ung@mknu.no. (Etableringsstøtten i 2017 var 7500 kroner. Etableres gruppen i et fylke som ikke har UNG-gruppe fra før, er støtten dobbel.)
 • Gruppen forplikter seg til å levere årsrapport og å rapportere bruken av Frifond-midlene med tall fra regnskapet. Mottatte midler må brukes opp innen skoleåret er omme og skal ikke bli stående på konto til den lokale gruppen ut over dette.
 • Grunnstøtte (driftsstøtte) utbetales deretter automatisk, basert på innrapporterte tall fra fjoråret. Man trenger derfor ikke søke om grunnstøtte hvert år, men man må årlig registrere medlemmer  via medlemsportalen.
 • Utbetaling av grunnstøtte (driftsstøtte), skjer først i september/oktober, mens etableringsstøtte kan søkes frem til 15.september 2017 og utbetales fortløpende gjennom året.

Se også: Slik registerer du UNG-gruppe

Aktuelle frister:

Søke om etableringsstøtte for ny UNG-gruppe: 15.september 2017
Rapportere bruk av mottatte Frifond-midler i 2016: 30.juni 2017
Innlevering av årsrapport/årsmeldingsskjema for 2017: 15.mars 2018

Andre aktuelle støttekilder

Frikirkelig studieforbund 
Minstekrav for å få tilskudd:

 • Minst 8 timer
 • Minst én deltaker må fullføre (75% oppmøte)
 • Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret.
 • Studieplant/materiell må være forhåndsgodkjent
 • Komplett liste med adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte.
 • Les mer på www.k-stud.no.

Barne- og ungdomsfondet Øst
Gjelder menigheter og grupper i Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland. Formål: Støtte tiltak som fremmer arbeid blant barn, unge og unge voksne i menigheter og foreninger, og utrustning av ledere i disse gruppene. Les mer om fondet her.

Barne- og ungdomsfondet Sør
Dette fondet har utdelt det siste av sin kapital og er dessverre tomt. Midlene har siden fondets oppstart i 2013 fordelt ut på ulike konfirmantleirer, lederutviklingsprogram, søndagsskoler, tweens-arbeid, barnefestival og annet barne- og ungdomsarbeid i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.