GENERALFORSAMLINGEN 27.-28. APRIL 2018

Generalforsamling for Misjonskirken Norge og eiermøte for Ansgarskolen, avholdes 27.-28. april 2018 på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Menighetens leder og pastor oppfordres særskilt til å være delegater på generalforsamlingen. Påmelding og bestilling av overnatting vil skje gjennom Checkin.no.

Forslag til Generalforsamlingen må være sendt Hovedstyret minst fire måneder før Generalforsamlingen. På Generalforsamlingen er det saker som er gitt i lovene, saker som Hovedstyret fremmer spesielt og alle valg av verv til hovedstyret, kontrollkomitéen, predikant- og menighetsrådet, valgkomitéen og revisor. På Ansgarskolens eiermøte velges det et gjennomgående skolestyre for konsernets ulike selskap.

TIDSFRISTER OG VIKTIGE DATOER
27.12.2017 Frist for å fremme forslag til saker, sendes Hovedstyret
27.03.2018 Frist for å sende ut saksdokumenter til delegater

SAKSPAPIRER VED FORHANDLINGENE
Sakspapirer til forhandlingene og dokumenter for generalforsamlingen legges ut fortløpende og er tilgjengelig på nettsidens ressursside – i mappen «Arrangementer > Generalforsamlingen 2018».

PROGRAM

Fredag 27. april
10.00 Ankomst og registrering
11.30 Lunsj
13.00 Felles seminar
16.00 Eiermøte Ansgarskolen
18.00 Middag
20.00 Storsamling, ordinasjon av pastorer

Lørdag 28. april
7.00 Frokost
8.00 Forhandlinger
12.00 Lunsj
13.00 Forhandlinger
15.30 Forbønn for generalsekretær og Hovedstyret
16.00 Slutt