Generalforsamlingen for Misjonskirken Norge og eiermøtet for Ansgarskolen, arrangeres fredag 27. og lørdag 28. april 2018 på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Forhandlingene for både generalforsamling og eiermøte vil skje integrert begge dagene, med oppstart og konstituering fredag kl. 13.00. Det er ferdig lørdag kl. 16.00. I åpningsmøtet på fredag vil det være presentasjoner med inspirasjon fra vårt nasjonale og internasjonale arbeid.
Fredag kveld er det gudstjeneste med ordinasjon av pastorer. Hovedtaler vil være gjest fra vår søsterkirke i Kina.

Påmelding og bestilling av overnatting på hotellet skal kun skje gjennom Checkin.no (åpner onsdag 7. februar kl. 12.00). Se priser og informasjon i menyen «Praktisk info». Alle delegater, for menigheter og pastorer, må levere fullmaktsskjemaer. Menighetenes ledere og pastorer oppfordres særskilt til å delta. Skjemaer og forhandlingsdokumenter er tilgjengelige i ressursarkivet > mappen «Generalforsamlingen 2018».

Les direkte på nett hele Forhandlingsdokumentet som inneholder dagsorden og alle sakene.

PROGRAM

Fredag 27. april
10.00 Ankomst, registrering og utdeling av stemmekort
11.30 Lunsj
13.00 Åpningsmøte med konstituering av generalforsamling og eiermøte, presentasjoner av saker og inspirasjon fra vårt arbeid internasjonalt og nasjonalt
17.00 Forhandlingene avsluttes for dagen
18.00 Middag
20.00 Gudstjeneste med ordinasjon av pastorer. Hovedtaler er gjest fra vår søsterkirke i Kina.

Lørdag 28. april
8.00 Frokost
8.45 Bønn og lovsang
9.15 Forhandlingene fortsetter
11.30 Lunsj
13.00 Forhandlingene fortsetter
15.30 Avslutning med forbønn for generalsekretær og Hovedstyret
16.00 Slutt

Oppdatert 18.4.2018 – med forbehold om endringer.