PROSJEKTNR: 5009

Menighetsplanting Hellemyr

Bydelen Hellemyr, 5 km vest for Kristiansand, er en bydel i vekst og har den yngste befolkningen av alle bydeler i Kristansand. En stor andel av disse har minoritetsbakgrunn. Her har en gruppe unge familier med tilhørighet i Salem Kristiansand valgt å satse på menighetsplanting. Hele 35 % av befolkningen på 3 800 er under 20 år, mot et snitt på 27 % i Kristiansand kommune totalt. Hellemyr karakteriseres av kommunen selv som en typisk oppvekstbydel.

– Det hele startet med en cellegruppe hvor majoriteten bodde på Hellemyr og hadde tilhørighet i Salem på Lund. Vi trivdes godt og følte oss hjemme i menigheten. Likevel vokste det frem en tanke om et lokalt prosjekt på Hellemyr. Dette var aldri uttalt mellom oss i cellegruppa, likevel jobbet det i oss og i vårt bønneliv, forteller oppstartsteamet, som ledes av Signe Flaten.

Fokus på cellegrupper
Etter hvert oppdaget de at det var flere som gikk og tenkte lignende tanker og de valgte høsten 2013 å kalle sammen til et møte i et av hjemmene for å høre om dette var noe folk hadde tro på og deretter enda et nytt møte. Jens Kåre Lindahl, som er menighetsplanterkonsulent i Misjonskirken Norge, deltok på disse samlingene.

En oppstartgruppe bestående av syv personer ble satt og nå er plantespiren blitt godkjent som et nytt nasjonalt prosjekt. De har hatt litt ulike samlinger frem til nå, med fokus på cellegruppearbeid.

Planten har også startet et Betweens-arbeid som stadig vokser, og menigheten har nå månedlige søndagssamlinger på Hellemyr skole.