KORPSSTYRET: Øverst fra venstre: Vilde Haavik Tønnesen,  Helene Bjørsvik,  Bente Oterholt,  Anne Oline Hågenvik (tidligere speiderkonsulent), Haakon M. Rønnestad (korpsleder),  Håkon Brevik,  Morten Rønnestad,  Jonas Tjemsland
FOTO: TROND FILBERG, 2017


«Speidere for Kristus og menigheten»

Misjonskirken Speiderkorps motto

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er organisert med korpstinget som sitt øverste organ. Forrige korpsting ble holdt 11.-13. mars 2016 i Arna, og neste ting planlegges 9.-11. mars 2018. Tinget velger korpsstyret.

MSK tilhører Misjonskirken UNG, og både korpstinget og korpsstyret er underliggende organisasjonsledd av landsstyret i UNG. MSK er dessuten et korps tilsluttet Norges speiderforbund.

KORPSSTYRET PERIDOEN 2016-2018

Korpsleder: Haakon Rønnestad
Faste medlemmer: Bente Oterholt, Helene Bjørsvik, Jonas Tjemsland, Vilde Haavik Tønnesen, Morten Rønnestad og Håkon Brevik.
Varamedlemmer: Hannah Ekra Voie, Erling Ellingsen.

Kontakt


Haakon M. Rønnestad, korpsleder

korpsstyret@mknu.no

Ressurser med materiell, dokumenter og presentasjoner for MSK? Se mappen «Speider-saker» i ressursbanken.