«Vi drømmer om å utvikle lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte og i menighetsfellesskapet.»

Rekruttering og lederutvikling er sentralt i et sunt og levende menighetsliv. Godt og kompetent lederskap øker også sannsynligheten for å finne en god vei gjennom kriser og utfordringer. Misjonskirken Norge ønsker å betjene og utvikle menighetenes og misjonsarbeidets ledere, gjennom kursing, konferanser, nettverkssamlinger og personlig rådgivning.

Lederutvikling i
Misjonskirken Norge og UNG

Lederressurser

Basecamp