Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge og UNG, samt Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis.
For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Det er for tiden ingen utlysninger.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen utlyste stillinger.