Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Menighetsplanten Hellemyr misjonskirke søker etter ungdomsarbeider/-pastor i 20% stilling.  Se utlysning her. (Publisert 14.3.2018)

Mjøndalen misjonsmenighet utlyser til sammen inntil 150% stilling, både hovedpastor og barne- og familiearbeider.
Søknadsfrist: 16. april. Se utlysningen her.  (Publisert 08.03.2018)

Misjonskirken Lyngdal søker etter ny ungdomsarbeider / ungdomspastor.
Søknadsfrist 11. mars 2018. Utlysning pdf): Se utlysning her. (Publisert 09.02.2018)

Frimisjonen i Tromsø søker etter pastor i inntil 100% stilling. Søknader sendes styreleder og behandles fortløpende. Utlysningsteksten på Frimisjonens nettside. (Publisert 14.09.2017)

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen utlyste stillinger.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Lenke til utlysninger ved Ansgar Bibelskole.