Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge og UNG, samt Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis.
For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Frimisjonen i Tromsø søker etter pastor i inntil 100% stilling.
Søknader sendes styreleder og behandles fortløpende.
Utlysningsteksten på Frimisjonens nettside.
(Publisert 14.09.2017)

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen utlyste stillinger.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen.

Ansgar Teologiske Høyskole søker etter person til stillingen førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i interkulturelle studier og teologi. Søknad sendes rektor innen 2.10.2017. Lenke til utlysningen.

Lenke til utlysninger ved Ansgar Bibelskole.