Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

  • Frimisjonen i Tromsø søker etter pastor i inntil 100% stilling. Søknader sendes styreleder og behandles fortløpende. Utlysningsteksten på Frimisjonens nettside. (Publisert 14.09.2017)

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Misjonskirken Norge søker etter to menighetsrådgivere – fulltidsstillinger.
Les full utlysning her. Søknadsfrist: 26. januar 2018.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Lenke til utlysninger ved Ansgar Bibelskole.