Levende tro

Vår hjertesak er Levende tro som er en systematisk undervisningsplan for alle aldersgrupper.

Levende tro er utviklet av Misjonskirken UNG og det er en trosopplæringsplan for barne- og ungdomsarbeidet. Gjennom Levende tro ønsker vi å sette fokus på hjemmet som arena for trosformidling. Levende tro har ikke som mål å starte mange nye aktiviteter, men ønske å skape en bevisstgjøring på at disippellivet starter fra barna er små og at troen på Jesus kan modelleres og overleveres fra generasjon til generasjon.

Målet for Levende tro-arbeidet er å skape en mobil tro som blir med gjennom livets mange endringer og faser, og at den deles med andre. For å bygge en mobil tro trenger vi en disippelpuls som er jevnlige møtepunkter mellom jord og himmel. Da handler det om Bibel, bønn, fellesskap, tjeneste med mer. Disse disippelpuls-slagene kan hjem og familier finne sammen – og menighetene være med på å skape og gi rom for.

Vi har utviklet mye flott verktøy for at en «levende tro» skal skapes og vokse. Vi utruster menighetene til å tenke nytt om eksisterende aktiviteter og gir tips til hvordan de kan kjøre sitt opplegg helt hjem. Levende tro-pakken består av en DVD med undervisning, en pedagogisk plan for alderen 0-20 år, Alle Sammen-ressurser og barne-TV serien «Åpent hus». Vi har coacher for menighetene, og vi holder både kurser og seminarer om innholdet.

Din gave til dette arbeidet gir oss mulighet til å nå ut til enda flere barn og unge med evangeliet om Jesus. Tar du utfordringen?

Gi en gave til
UNG-prosjektet

UNG-butikk
for kjøp av materiell