Levende tro er en måte å tenke på

Tenkningen om Levende tro starter med en overbevisning om at både hjemmet og menigheten betyr mye for hvordan barnets tro og liv vil arte seg. Hver for seg kan både hjem og menighet gjøre mye. Men om vi kombinerer de to, vil det forsterke begges betydning, noe som kan bety mye for den unges veivalg.

Hjemmet må altså på banen i trosformidlingen. Men hvordan arter det seg i et hjem med en treåring, tiåring eller tenåring? For å vise vei i dette må menigheten se sitt ansvar. Den må gi foreldre og andre voksne den bevissthet, kompetanse og trygghet de trenger for å ha en levende tro i sin hverdag, slik at de kan gi troen videre til neste generasjon.  Dét er Levende tro!

hjem + menighet = gir neste generasjon en levende tro på Jesus!

Denne måten å tenke på handler om at det vi gjør i dag, får betydning i morgen. Hver tid teller! Om vi bruker tidene rett, vil vi kunne formidle hvem Gud er på en slik måte at flere av neste generasjon blir kjent med Gud og vil ønske å leve nært ham.

Dette er for viktig til at det overlates til tilfeldighetene! Det er derfor vi i UNG ønsker at alle menigheter utarbeider en plan og strategi for hvordan dette kan skje som en fast del av menighetens arbeid.

Ressurser for å arbeide med Levende tro

Vi har utviklet mye flott verktøy for at en «levende tro» skal skapes og vokse. Vi har maler på hvordan lage en plan i menigheten, har personlig oppfølging fra UNG og viser hvordan ulikt materiell kan benyttes.

Nå lager vi også oppdaterte ressurser som blir tilgjengelig. Vi jobber nå med filmsnutter som skal presentere og undervise om Levende tro. Se dessuten mer om ressurser i vårt ressursarkiv.

Ta kontakt for mer informasjon.

Gi en gave til arbeidet med å utvikle nye ressurser for Levende tro: Giverprosjekt i UNG.