Levende tro handler om å gi evangeliet om Jesus videre til neste generasjon – og hvordan hjem og menighet kan samarbeidet best mulig.

Hva er Levende tro?

Levende tro er en måte å tenke på. Den starter med en overbevisning om at både hjemmet og menigheten betyr mye for hvordan barnets tro og liv skal utvikle seg.

Hver for seg kan både hjem og kirke gjøre mye. Men om vi kombinerer de to, vil det forsterke både hjemmets og kirkens betydning, noe som kan bety mye for den unges veivalg. Hjemmet må altså på banen i trosformidlingen. Men hvordan arter det seg i et hjem med en treåring, tiåring eller tenåring?

For å vise vei i dette må kirken se sitt ansvar. Den må gi foreldre og andre voksne bevissthet, kompetanse og trygghet til de voksne så de selv har en levende tro i sin hverdag. Slik kan gi troen videre til neste generasjon.

Dét er levende tro!

Les mer om bakgrunnen og erfaringer for over ti års erfaring med «Levende tro» i Misjonskirken UNG.

Tid: 22.-24. november 2019

Sted: Q42, Kristiansand

Promofilm

Interessert Levende tro?
Kontakt:

Linda Andernach Johannesen
Telefon: 932 37 021
E-post: linda@mknu.no

Støtt Misjonskirken UNG sitt arbeid
med å utvikle og fordele ressurser

til menighetenes barne- og ungdomsarbeid!

GI EN GAVE HER