Levende tro materiell fra Misjonskirken UNG.

Levende tro

Vår hjertesak er Levende tro som er en systematisk undervisningsplan for alle aldersgrupper.

Levende tro er utviklet av Misjonskirken UNG og det er en trosopplæringsplan for barne- og ungdomsarbeidet. Gjennom Levende tro ønsker vi å sette fokus på hjemmet som arena for trosformidling. Levende tro har ikke som mål å starte mange nye aktiviteter, men ønske å skape en bevisstgjøring på at disippellivet starter fra barna er små og at troen på Jesus kan modelleres og overleveres fra generasjon til generasjon.

Målet for Levende tro-arbeidet er å skape en mobil tro som blir med gjennom livets mange endringer og faser, og at den deles med andre. For å bygge en mobil tro trenger vi en disippelpuls som er jevnlige møtepunkter mellom jord og himmel. Da handler det om Bibel, bønn, fellesskap, tjeneste med mer. Disse disippelpuls-slagene kan hjem og familier finne sammen – og menighetene være med på å skape og gi rom for.

Vi har utviklet mye flott verktøy for at en «levende tro» skal skapes og vokse. Vi utruster menighetene til å tenke nytt om eksisterende aktiviteter og gir tips til hvordan de kan kjøre sitt opplegg helt hjem. Levende tro-pakken består av en DVD med undervisning, en pedagogisk plan for alderen 0-20 år, Alle Sammen-ressurser og barne-TV serien «Åpent hus». Vi har coacher for menighetene, og vi holder både kurser og seminarer om innholdet.

Din gave til dette arbeidet gir oss mulighet til å nå ut til enda flere barn og unge med evangeliet om Jesus. Tar du utfordringen?

Gi en gave til
UNG-prosjektet

UNG-butikk
for kjøp av materiell