10.00 Festivalkontoret åpner for registrering

18.00 Storsamling i Stavernhallen. Taler: Maria Morfjord

21.00 Hagekroas sceneinnslag

7.30  Bønn i kapellet

9.00  Bibeltime i Undervisningsbygget med Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

10.00  Alle sammen-møte i Stavernhallen

11.15  Foreldremøte i Hovedbyggets peisestue

15.00  Storseminar i Undervisningsbygget.

18.00  Storsamling i Stavernhallen. Taler: David Hasseløy

21.00  Hagekroas sceneinnslag

7.30  Bønn i kapellet

9.00  Bibeltime i Undervisningsbygget med Torben M. Joswig

10.00  Alle sammen-møte i Stavernhallen

11.00  Bli kjent samling i Hovedbyggets peisestue

15.00  Storseminar i Undervisningsbygget

18.00  Storsamling i Stavernhallen. Taler: Erik Andreassen

21.00  Hagekroas sceneinnslag

7.30  Bønn i kapellet

9.00  Bibeltime i Undervisningsbygget med Kjell Birkeland

10.00  Alle sammen-møte i Stavernhallen med Jarle Waldemar

13.00  UNGs landsmøte i Stavernhallens nybygg

13.00  Ekteparseminar med Karina og Jarle Waldemar i Undervisningsbygget

15.00  Storseminar i Undervisningsbygget

18.00  Storsamling i Stavernhallen. Taler: Stein Bjørkholt

21.00  Hagekroas sceneinnslag

7.30  Bønn i kapellet

9.00  Bibeltime i Undervisningsbygget med Kjell Birkeland

10.00  Alle sammen-møte i Stavernhallen

13.00  PMF-samling for medlemmer i Hovedbyggets peisestue

15.00  Misjonsløpet til inntekt for Colombia

18.00  Storsamling i Stavernhallen. Taler: Anne-May Abrahamsen

21.00  Hagekroas sceneinnslag

7.30  Bønn i kapellet

10.00  Felles gudstjeneste i Stavernhallen

Merk!

Forklaring til program

Bønn
Maria-kapellet er åpent hver dag for deg som ønsker et sted for stillhet, ettertanke og bønn. Morgenbønn onsdag-søndag kl. 7.30. Forbønnsteam vil være tilgjengelig ved storsamlingene i Stavernhallen, men også for samtale og forbønn underveis.

Storsamling
Hver kveld kl 18.00 er det Storsamling i Stavernhallen. Dette er kveldsmøtet i sommerfestivalen med lovsang og tale. Parallelt har barna sin møter, så storsamlingen er lagt opp for voksne.

Alle sammen-møter
Hver dag inviteres alle sammen – voksne og barn – til en snau times opplevelse med Jesus og mennesker, med rom for lek og moro, alvor og ro, lovsang, dans og tilbedelse. Det er Froland misjonskirke med familiepastor Kristine Lauvrak som inviterer i år. Musiker og lovsangsleder Johannes Groth vil sammen med teamet sitt lede oss i lovsangen. Jarle Waldemar deltar på fredag.

Storseminarer
Onsdag til fredag holdes storseminarer med overskriften «Livets Jesus». Vi ser nærmere på hverdagslivet med Jesus, våre Guds-bilder og hvordan de preger hvilken Jesus vi formidler. Det vil handle om troen i hverdagen og sammenhengen mellom menneskelig modning og åndelig sunnhet.

Kollekt
I Alle sammen-møtene og Storsamlingene i Stavernhallen blir det gitt mulighet for kollekt. Man kan gi med kontanter, kortterminal eller vipps. Formålene vil være forskjellig fra dag til dag.

Hagekroa
På kveldene er Hagekroa stedet mange møter hverandre for hygge, grillmat og en god prat. Fra 21-tiden er det variert underholdning fra scenekanten. Humor og musikk er viktige ingredienser!

Misjonsløpet
Lørdag kl. 15.00 arrangerer vi et underholdende og viktig misjonsløp. I år samler vi inn til Barnekirken i Colombia. Løpet byr på mye moro og engasjerte supportere! Det blir kåret vinnere i flere kategorier. Les mer her.