Landsmøtet i UNG
fredag 13. juli 2018

Holdes samtidig med Liv & Vekst sommerfestival.

Sted: Stavern folkehøyskole, nye Stavernhallen

Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 16.30.

Landsmøtet i Misjonskirken UNG arrangeres annet hvert år, og det er det øverste organet i barne- og ungdomsorganisasjonen.

(Denne siden oppdateres fortløpende med opplysninger og aktuelle lenker.)

Viktige datoer og frister: 

13.03.2018: Innkalling til Landsmøtet sendes ut.

13.04.2018: Frist for å sende inn forslag til saker for landsmøtet.

13.06.2018: Frist for utsendelse av sakspapirer

13.07. 2018: Landsmøtet

Sakspapirer til Landsmøtet kan du laste ned fra egen mappe i ressursarkivet: UNG Landsmøte juli 2018.

Praktisk informasjon

Påmelding

Påmelding og registrering skjer gjennom Checkin-portalen for sommerfestivalen.

Saker til behandling

  • Årsberetninger
  • Regnskap
  • Strategi
  • Lovendringer
  • Valg

UNG-prisen 2018

Hvem betyr mye for barn og unge der du bor? Hver gang det er Landsmøte så deler vi ut UNG-prisen. Kom med forslag til kandidat til UNG-prisen!

UNG-prisen er en utmerkelse til en person eller gruppe som har spesiell betydning for barn og unge i sitt lokalmiljø. Prisen må brukes til lokalt arbeid for barn og unge gjennom et av UNGs lokallag. UNG-prisen skal stimulere til nyskapende arbeid, kvalitet og kreativitet og arbeid som er modellerende for andre.

Frist for innsendelse av forslag er 30. april 2018. Forslag skal skrives på UNGs skjema (ressursarkivet, Landsmøte-mappe), og sendes til ung@mknu.no.

I 2016 fikk Torjus Hvaale UNG-prisen for årelangt arbeid med barn og unge i Heddal, samt hans engasjement på UNGs leirer og samlinger i en årrekke. Prispengene gikk til aktivitetene i Rølp i Heddal. Prisen ble utdelt av daglig leder Svein Aksel Nakkestad under Liv & Vekst sommerfestival.

UNG-prisen 2016 gikk til Torjus Hvaale, Heddal. Foto: Trond Filberg


Spørsmål om  landsmøtet?

Ta kontakt. E-post: ung@mknu.no Telefon: 958 88 082