Ny menighet i Misjonskirken Norge!
Torridal misjonskirke etablert

Det formelle stiftelsesmøtet skjedde onsdag 12. september. Det var 21 voksne som skrev seg inn som medlemmer, med 13 tilhørende barn. Gudstjenestene skjer hver andre søndag i gamle Strai Bedehus. Den første november blir bedehuset overdratt gratis til den nye menigheten.

– Vi er velsignet med eget bygg som vi ikke har betalt for! Så vi blir ansvarlige nå som vi er stiftet, både for bygg og menighet, forteller Bjørn Øivind Johansen som kjenner glede over at de har fått dette til.

Les mer 

Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter, både nasjonalt og internasjonalt, der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter

Å plante i
Misjonskirken Norge

Aktuelle nyheter og blogger

NY MISJONSKIRKE: Torridal misjonskirke ble stiftet 12. september 2018 med pastor Bjørn Øivind Johansen (bildet). Festgudstjenesten…

MENIGHETSPLANTER: Nesten alle av Misjonskirken Norges planteprosjekter ledes av kvinner. Astri Seljåsen Torp i nyetablerte Lillesand…