Her finner du som pastor, leder og menighetsarbeider informasjon om administrative oppgaver og økonomi, som angår menigheten og relasjonen til Misjonskirken Norge sentralt.

For UNG-administrasjon, gå til mknu.no/ung-gruppe.

Siste kunngjøringer

Årsrapport menighet Mandag 1. april er fristen for å sende inn årsrapport for menigheten. Klikk deg…

Ressurser og kontakt

Administrasjonsavdelingen utfører tjenester for Misjonskirken Norges lokalmenigheter og samarbeidspartnere, for kirkesamfunn og trossamfunn som helhet, sørger for sentralkontorets drift og bistår Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonskirken UNG i deres operative og administrative arbeid.

Aktuelt

SLUTTET: Etter over atten års ansettelse har Grete Skjennum Østerhus nå levert fra seg nøklene…

ØKER FRADRAGET: Regjeringen øker maksimalbeløpet for skattefradrag i 2019 og endrer momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner….

SLUTTER: Morten H. Drivdal og Eva Ekelund slutter i økonomitjenesten ved hovedkontoret til Misjonskirken Norge….