Gi fast til giverprosjektene

Vi oppfordrer menighetene til å gi fast til de giverprosjektene som menigheten ønsker å støtte. Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet tildeling av KID-nummer.

Ta direkte kontakt med Morten eller Elisabeth for å etablere fast givertjeneste for menigheten:

Misjonskirken Norge

Administrasjonsleder
Yngve H. Brosstad
Telefon: 404 35 423
E-post: yngve@mknu.no

Misjonskirken UNG

Økonomikonsulent
Elisabeth Løken Stadheim
Telefon: 400 33 543
E-post: elisabeth@mknu.no

Enkeltgaver til konto

Enkeltgaver fra menighetene kan gis til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs kontonummer. Merk betalingen med formål og gjerne tilhørende prosjektnummer.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Innsamling, ressurser og informasjon

Menighetene samler inn penger til fellesskapet på ulike måter. Noen lager kampanjer for konkrete formål, andre tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet – mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene, etter en fast prosentandel av menighetens inntekter.

Vi ønsker at menighetene lykkes med sine innsamlinger til giverprosjektene. Vi jobber derfor fortløpende med å produsere nye ressurser, som viser frem det gode arbeidet som drives. Disse kan misjonskirkene bruke og tilpasse for informasjon og innsamling lokalt.

Her får menighetene informasjon om giverprosjektene:

Vi oppdaterer jevnlig ressursarkivet med presentasjoner, filmklipp, foto og informasjonsark som menighetene fritt kan bruke i sin menighet. Se mappen «Innsamling – informasjon om giverprosjektene».

Vi har et eget filmarkiv på Vimeo der vi legger ut og oppdaterer alle aktuelle filmer. Filmene kan spilles av direkte eller å lastes ned på forhånd via Vimeo.
Se vimeo.com/misjonskirkennorge.

  • mknu.no/innsamling finner informasjon om aktuelle behov som trenger støtte og resultater på innsamlinger som har vært.
  • Hvert giverprosjekt har en egen informasjonsside med basisinformasjon. Se mknu.no/prosjekter.
  • Følg med på misjonsnytt.no, for å se siste nytt fra prosjektene
  • Bruke søkefunksjonen på nettsiden (forstørrelsesglass øverst til høyre på siden). Her kan søk på prosjektnavn eller annet som er aktuelt i giverformålet og få opp alle nyheter og sider hvor dette er nevnt.
  • Misjonsbladet har jevnlig nyheter fra arbeidet og bladet kan sendes ut til alle som er med i menigheten. Les misjonsbladet på nett her.

Menighetene får jevnlig tilsendt en gaverapport per e-post. Rapporten viser hvordan innsamlingen går så langt, både totalt og for enkelte giverprosjekter.  I 2018 starter vi å sende ut nyhetsbrev per e-post som er mer konkrete for hvert av giverprosjektene og tilpasset menighetenes innsamlinger. Menighetsgivere til Vekst 2020 får allerede slik informasjon.

Trenger du hjelp til å finne informasjon eller lurer på noe om hvordan informere om giverprosjektene? Ta gjerne kontakt med staben i kommunikasjonstjenesten.

Informasjonen på denne siden, samt oversikt over alle giverprosjektene for menighetene, finnes skriftlig i brosjyren «Sammen om givertjenesten». Les den på nett her eller last den ned (pdf) via ressursbanken.

Les mer om hvordan vi forvalter økonomien her.