Menighetenes givertjeneste

Hva er den beste måten å overføre faste gavebeløp fra menigheten til ett eller flere av våre felles giverprosjekter? Eller hvordan etablere en fast overføring til det generelle arbeidet sentralt i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG?

FAST STØTTE TIL GIVERPROSJEKTENE

Har din menighet bestemt seg for å være fast giver for ett eller flere av våre giverprosjekter? Hvis dere ikke har bestemt giverprosjektet, se gjennom formålene først her.
Når giverprosjektet er bestemt, er den beste måten å overføre gavebeløpet med faste trekk. Menigheten oppretter et fast trekk i banken, enten månedlig eller kvartalsvis. Det gir forutsigbarhet og hjelper også menigheten til å budsjettere godt.

Dette gjelder også for menighetsrådgiverordningen.

Først må menigheten få et unikt KID-nummer for det aktuelle giverprosjektet eller for menighetsrådgiverordningen. Det gjør at ved overføring overføres pengene direkte til dette formålet

Hvordan gjør vi dette? Her er 3 trinn for å etablere fast trekk:

  1. Send en e-post til morten@mknu.no (Misjonskirken Norge) eller elisabeth@mknu.no (Misjonskirken UNG). Oppgi ønsket giverformål med prosjektnummeret og prosjektnavnet, samt ønsket giverbeløp og om beløpet skal trekkes månedlig eller kvartalvis.
  2. Menigheten får da et KID-nummer, og Misjonskirken Norge/UNG oppretter en avtale i Cornerstone.
  3. Når menigheten utfører første innbetaling i nettbanken, får dere etter innbetaling spørsmål om å opprette en avtale. Denne må da aksepteres av menigheten for at avtalen skal iverksettes.

Merk! Ønsker menigheten å bli fast giver til flere formål, oppretter vi unike KID-nummer til hvert av formålene.

ENKELTGAVER

Enkeltgaver kan fortsatt gis til Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNGs kontonummer.

Merk betalingen med formålet (nummeret på giverprosjektet eller tekst).

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Ta kontakt med oss i administrasjonen om menigheten har spørsmål om givertjenesten – kontaktinformasjon.

Vårt felles arbeid

Alle giverprosjektene står vi sammen om som kirkesamfunn. Vi samarbeider med søsterkirker som en langsiktig og troverdig partner. Vi tror at vi som storfellesskap får til satsinger som menighetene ikke har mulighet til å ha ansvar for på egen hånd. Helt fra vår historiske start stod vi sammen om slike satsinger, både i misjon i utlandet og engasjementet for innsatser i vårt eget land.

Hva sier anbefalte vedtekter om menighetenes bidrag til fellesskapet? I paragraf 2.1 heter det: «Menigheten skal være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid gjennom blant annet å delta økonomisk etter evne, med intensjon om å bidra med ti prosent eller mer av menighetens inntekter». Tilsvarende tekst beskrives for Misjonskirken UNG med intensjon om å bidra med én prosent eller mer av menighetens inntekter. Seneste versjon av vedtektene ble vedtatt i Generalforsamlingen 2016.