Å GI TIL FELLESARBEIDET

Sammen om givertjenesten

Helt fra starten av vår historie i 1884 har vi stått sammen om misjon, diakoni og menighetsbyggende arbeid, i og utenfor Norge. Selv om arbeidsmetoder er endret, sender vi fortsatt ut misjonærer, og vi samarbeider tett med søsterkirker. Vi satser på pionerarbeid som menighetene ikke har mulighet til å ta ansvar for på egen hånd. Våre fem satsningsområder er disippelliv, lederutvikling, menighetsplanting, menighetsutvikling og diakoni.

Vi ønsker å være en langsiktig og troverdig partner, og derfor er alle giverprosjektene noe vi står sammen om som kirkesamfunn.

Sammen kan vi bygge større og sunnere over tid.

Menighetenes givertjeneste er bærebjelken i våre felles prosjekter og gir større resultater enn vi kanskje forstår. Vi prioriterer hardt innenfor de rammene som menighetene gir oss gjennom gaver og beslutninger i våre felles organer.

I Generalforsamlingen i 2016 vedtok menighetene å gi tydelige signaler på hva som forventes av menighetenes givertjeneste. I de anbefalte vedtektene for menighetene heter det i paragraf 2.1: «Menigheten skal være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid gjennom blant annet å delta økonomisk etter evne, med intensjon om å bidra med ti prosent eller mer av menighetens inntekter». Tilsvarende tekst beskrives for Misjonskirken UNG med intensjon om å bidra med én prosent eller mer av menighetens inntekter.

Hvordan følger menighetene opp dette i sine budsjetter? Hvilke giverprosjekter er din menighet engasjert i?

Gi fast til giverprosjektene

Vi oppfordrer menighetene til å gi fast til de giverprosjektene som menigheten ønsker å støtte. Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet tildeling av KID-nummer.

Ta direkte kontakt med Morten eller Elisabeth for å etablere fast givertjeneste for menigheten:

Misjonskirken Norge

Økonomileder
Morten Halsteinli Drivdal
Telefon: 952 29 434
E-post: morten@mknu.no

Misjonskirken UNG

Økonomikonsulent
Elisabeth Løken Stadheim
Telefon: 400 33 543
E-post: elisabeth@mknu.no

Enkeltgaver til konto

Enkeltgaver fra menighetene kan gis til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs kontonummer. Merk betalingen med formål og gjerne tilhørende prosjektnummer.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Innsamling, ressurser og informasjon

Menighetene samler inn penger til fellesskapet på ulike måter. Noen lager kampanjer for konkrete formål, andre tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet – mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene, etter en fast prosentandel av menighetens inntekter.

Vi ønsker at menighetene lykkes med sine innsamlinger til giverprosjektene. Vi jobber derfor fortløpende med å produsere nye ressurser, som viser frem det gode arbeidet som drives. Disse kan misjonskirkene bruke og tilpasse for informasjon og innsamling lokalt.

Her får menighetene informasjon om giverprosjektene:

Vi oppdaterer jevnlig ressursarkivet med presentasjoner, filmklipp, foto og informasjonsark som menighetene fritt kan bruke i sin menighet. Se mappen «Innsamling – informasjon om giverprosjektene».

Vi har et eget filmarkiv på Vimeo der vi legger ut og oppdaterer alle aktuelle filmer. Filmene kan spilles av direkte eller å lastes ned på forhånd via Vimeo.
Se vimeo.com/misjonskirkennorge.

  • mknu.no/innsamling finner informasjon om aktuelle behov som trenger støtte og resultater på innsamlinger som har vært.
  • Hvert giverprosjekt har en egen informasjonsside med basisinformasjon. Se mknu.no/prosjekter.
  • Følg med på misjonsnytt.no, for å se siste nytt fra prosjektene
  • Bruke søkefunksjonen på nettsiden (forstørrelsesglass øverst til høyre på siden). Her kan søk på prosjektnavn eller annet som er aktuelt i giverformålet og få opp alle nyheter og sider hvor dette er nevnt.
  • Misjonsbladet har jevnlig nyheter fra arbeidet og bladet kan sendes ut til alle som er med i menigheten. Les misjonsbladet på nett her.

Økonomileder Morten sender e-post tre ganger i året med gaverapport til alle menighetene. Rapporten viser hvordan innsamlingen går så langt, både totalt og for enkelte giverprosjekter.  I 2018 starter vi å sende ut nyhetsbrev per e-post som er mer konkrete for hvert av giverprosjektene og tilpasset menighetenes innsamlinger. Menighetsgivere til Vekst 2020 får allerede slik informasjon.

Trenger du hjelp til å finne informasjon eller lurer på noe om hvordan informere om giverprosjektene? Ta gjerne kontakt med staben i kommunikasjonstjenesten.

Informasjonen på denne siden, samt oversikt over alle giverprosjektene for menighetene, finnes skriftlig i brosjyren «Sammen om givertjenesten». Les den på nett her eller last den ned (pdf) via ressursbanken.

Les mer om hvordan vi forvalter økonomien her.