«Vi drømmer om å skape et fellesskap
av menigheter, både nasjonalt og internasjonalt,
der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter»
Å plante nye menigheter er en naturlig del av arbeidet med å nå nye mennesker med evangeliet. Ulike menigheter når ulike mennesker! Misjonskirken Norge ønsker at flere menigheter og enkeltpersoner skal drømme om å plante menighet. Vi ønsker å skape et klima hvor det er naturlig at denne drømmen såes, får spire og gro til en fullverdig plante.

Å plante i Misjonskirken Norge

Pågående planteprosjekter

Vekst 2020 – visjonen bak plantesatsingen