MISJONSKIRKENS DAG  – søndag 29. oktober

Vi håper at våre misjonskirker vil være med oss å markere Misjonskirkens dag, enten på selve dagen eller en annen søndag i løpet av høsten. Dette for å minne om den støtten og inspirasjonen det er å kunne stå sammen som et større fellesskap.

Under overskriften «Større enn oss selv», ønsker vi å sette fokus på at vårt perspektiv strekker seg utover eget liv, vår lokale misjonskirke, vårt kirkesamfunn og våre landegrenser. Som disipler av Jesus er vi alltid med på noe som er langt større enn oss selv. Hva kaller Jesus deg til i dag? Hva kaller Jesus din misjonskirke til? Hva kaller Jesus oss som kirkesamfunn til?

Se inspirasjonsfilm for Misjonskirkens dag (Vimeo)

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans(Matt 9,35-38)

Så hvilke respons gir vi på ropene fra steder i Norge, fra andre land og folk som trenger Guds frelse, vår inderlige medfølelse og vårt engasjement? River det oss i hjertet å se mennesker i nød, i så stor grad at det ”tvinger” oss til handling, slik det gjorde hos Jesus?

Hva kan din menighet gjøre?

  1. BE OG SAMTALE: Vi ønsker å oppmuntre våre menigheter til å benytte dagen til å be om Guds ledelse og å samtale rundt årets tema – i familien, i smågruppa, i menighetsarbeidet og i lederskapet. Her er noen spørsmål til samtalen: Hvordan er tilstanden i våre hjerter for å se mennesker rundt oss? Hvilken kultur har vi for diakoni og sosialt engasjement i menigheten? Hvordan kan vi vokse i oppriktig engasjement og praktisk tjeneste for verden rundt oss?
  2. MARKERE DAGEN I GUDSTJENESTE: Gjør dette enten 29. oktober eller en av de andre søndagene denne høsten. Hvordan gjøre det? Få noen i menigheten til å si litt om menighetens egen historie (startet, hvem gjorde det osv.) – og så noen ord om hvorfor menigheten er en del av et nasjonalt fellesskap: Misjonskirken Norge. Noen eksempler er felles misjonsprosjekter, menighetsrådgiverordningen, felles møteplasser (Liv&Vekst, lederkonferanser, ressurser), materiell og oppfølging fra UNG. Les bibelteksten som er angitt for dagen og gi teksten en refleksjon eller en konkret opplevelse fra eget liv eller vis til noe aktuelt som gjelder for menigheten.
  3. KOLLEKT: Samle inn en kollekt til vårt fellesarbeid, som vil deles mellom Misjonskirken Norges nasjonale og diakonale arbeid og ledertrening i Misjonskirken UNG. Se egen kollektinformasjon i mappen for Misjonskirkens dag – ressurser.

Det legges fortløpende ut ressurser (Power Point, film, bilder, informasjon) for bruk til markering av Misjonskirkens dag. Se i mappen «Arrangementer» i ressurser.

Hva er Misjonskirkens dag og hvorfor markerer vi dette?

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter – misjonskirker, lokale UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer også perspektivet at vi er i et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser i nettverket IFFEC.

Misjonskirkens dag er til for at vi sammen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, skal sette søkelyset på at vi er med i et stort fellesskap. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.