MISJONSKIRKENS DAG  – søndag 28. oktober

Vi håper at våre misjonskirker vil være med oss å markere Misjonskirkens dag, enten på selve dagen eller en annen søndag i løpet av høsten. I tiden frem mot denne dagen, vil vi igjen sette fokus på vårt fellesskap og løfte frem det gode arbeidet som skjer rundt om i misjonskirkene. 

Denne gang løfter vi frem vår visjon «Guds barns enhet og menneskers frelse». Dette er visjonen vi samler oss bak, både i kirkesamfunnet og i UNG-arbeidet, og som står bak alt vårt arbeid. Vi trenger derfor stadig å gjøre visjonen kjent for de som er nye i vår sammenheng og nye generasjoner.

Vi oppfordrer alle til å sette av en gudstjeneste/samling, hvor dere som lokalmenighet løfter frem fellesskapet og tar opp en kollekt til det sentrale arbeidet. Innsamlede midler fra Misjonskirkens dag fordeles likt mellom Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Taleressurser, giverinfo og filmer til bruk til deres lokale markering av Misjonskirkens dag vil legges ut fortløpende på mknu.no/ressurser.

  • Ønsker din menighet besøk fra personer på Misjonskirkens dag, som kan informere/sette fokus på vårt fellesarbeid? Eksempler på interessefelt kan være menighetsplanting, internasjonalt arbeid, vårt kirkesamfunns historie, UNG-ressurser, organisasjon osv. Send en e-post til trond@mknu.no og meld din interesse, så vil vi forsøke koble passende ressurspersoner med deres menighets ønsker.
Hva er Misjonskirkens dag og hvorfor markerer vi dette?

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter – misjonskirker, lokale UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer også perspektivet at vi er i et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser i nettverket IFFEC.

Misjonskirkens dag er til for at vi sammen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, skal sette søkelyset på at vi er med i et stort fellesskap. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.