Nasjonal avdeling jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av Misjonskirken Norges menigheter i Norge. Avdelingen ledes av nasjonal leder, Torben Joswig. 

Se oversikt over ansatte i Nasjonal avdeling og finn kontaktinfo her.

Fra venstre: Nasjonal leder Torben Joswig, menighetsrådgivere Kjell Birkeland, Anne Margrethe Mandt-Anfindtsen, Stein Bjørkholdt og administrasjonsmedarbeider Naomi Curwen.

Menighetsrådgiverne

Våre misjonskirker er under tilsyn og får veiledning av nasjonal stab, blant annet via sentralt ansatte menighetsrådgivere. Disse er en del av Nasjonal avdeling og er menighetens primærkontakt i Misjonskirken Norge. Alle misjonskirker skal stå i en fast relasjon til en menighetsrådgiver. Menighetsrådgivernes ansvarsområder:

  • Å følge opp det registrerte trossamfunnet.
  • Å være rådgiver for hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål.
  • Å være rådgiver for pastorer og menighetsledere.
  • Å gjennomføre tjenestesamtaler med menighetens ansatte.
  • Å følge opp og videreutvikle våre fem satsingsområder: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni.

Satsingsområder, prosessverktøy og arrangementer

Satsingsområder

Misjonskirken Norge ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud. Vårt hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med dette som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i dette er å støtte og styrke den lokale menigheten.

Ut fra Vekst 2020-visjonen vedtok man fem satsingsområder for Misjonskirken Norge: Menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Dette har vært en viktig veileder for hvordan vi har prioritert det nasjonale arbeidet, blant annet ved å få på plass egne prosessverktøy for hvert satsingsområde.

Vekstakademiet

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Vekstakademiet er et læringsfellesskap for motiverte ledere og menighetsplantere, og skal være en katalysator for pionerskap og skaperkraft. Vi oppfordrer menighetene til å sende sitt lederskap, gjerne med hovedledere for barne-, -unge og studentarbeid, til Vekstakademiet. Se film fra Vekstakademiet 2018.

Kontaktperson: Naomi Curwen, naomi@mknu.no

Basecamp

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Basecamp er et yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Her ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og utvikling, slik at nyansatte kan få en god start i tjenesten. Programmet går over fire semester, med åtte til tolv deltagere. Hovedtemaene er åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Deltakere og ledere ved den første samlingen med Basecamp i Tromsø høsten 2018.

Fordypningsprogrammet

SATSINGSOMRÅDE: DISIPPELLIV

Fordypingsprogrammet er utviklet for å styrke disippellivet til våre pastorer. Programmet er modulbasert, med cirka to samlinger hvert semester over 1,5 år. Moduler og gruppesamtaler fokuserer på den enkeltes kall og spiritualitet.

Kontaktperson: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, anne.margrethe@mknu.no

Menighetsskolen

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSUTVIKLING

Menighetsskolen inviterer misjonskirkene med på en reise, der målet er å se menighetene revitalisert, sunne og misjonale. Prosessen går over tre moduler. Hver modul arrangeres over en helg, og det er lagt opp til arbeidsoppgaver og veiledning mellom modulene.

Kontaktperson: Kjell Birkeland, kjell@mknu.no

Porsgrunn misjonskirke er en av menighetene som har vært gjennom Menighetsskolen. Her menighetens representanter i samtale under modul 3 på Tjøme i 2016.

Veksthuset

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSPLANTING

Veksthuset følger opp våre planteprosjekter ved å legge til rette for funding, coaching, kompetanseutvikling og nettverkssamlinger. I løpet av året vil vi skape ulike møteplasser for startteam og planteledere, som stimulerer arbeidet med menighetsplanting.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Torben Joswig i samtale med menighetsplantere på nettverssamling i 2016.

Fagdag for diakoni

SATSINGSOMRÅDE: DIAKONI

Mange av våre menigheter har et stort diakonalt engasjement. Vi tror det er mye å vinne på at ildsjeler kan møtes og inspirere hverandre. Intensjonen er at det skal finne sted mye god læring, og knyttes kontakter mellom mennesker som brenner for diakoni i menighetene.

Neste nasjonale fagdag for diakoni:  20. oktober 2018 i Lyngdal.

Les om Nasjonal fagdag for diakoni i 2017.

Gruppesamtale mellom ulike menigheter, på fagdagen for diakoni i Grimstad, høsten 2017.

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og å støtte arbeidet med konkrete planteprosjekter og prosessverktøy.