Nasjonalt råd, Misjonskirken Norge

Oppgaven til Nasjonalt Råd (NR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonskirken Norges nasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å bearbeide og følge opp nasjonal visjon og strategi, motta regnskapsrapporter, uttale seg ved nasjonale ansettelser og initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners engasjement for det nasjonale arbeidet.
Leder for Nasjonal avdeling (NA) bruker rådet som et fagråd og en diskusjonspartner. Ulike prosjekter og tiltak drøftes i lys av gjeldende visjon og strategi for det nasjonale arbeidet. Rådet tar også beslutninger i mindre saker fremmet av administrasjonen.

I dag består Nasjonalt Råd av følgende medlemmer:
Nasjonalt råd består av leder og inntil fire medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Dette er:
Leder: Thomas Aas Pedersen (pastor i Misjonskirken Bryne).
Medlemmer: Stein Bjørkholt (pastor i Ytre Randesund misjonskirke), Maria Morfjord (pastor i Farsund Misjonskirke), Martin Daland (pastor i Skien misjonskirke) og Elisabeth Thorsen (pastor i Haugesund misjonskirke). I tillegg møter Karen Marie Oma som representant fra Hovedstyret.
Ansatte som deltar på møtene er Torben Joswig (leder Nasjonal avdeling), Øyvind Haraldseid (generalsekretær), Svein Aksel Nakkestad (daglig leder i UNG), Naomi Curwen ( administrativ medarbeider NA) og Rachel Olsen (kommunikasjonstjenesten).

 Thomas Aas Pedersen, leder av Nasjonalt råd