Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs regnskaper ligger tilgjengelig i ressursbanken.

Viktig informasjon

  • Har du oppgitt fødselsnummer vil gaven bli registrert med mulighet for skattefradrag, jamfør Skatteetatens regler.
  • Når innsamlingsmålet er nådd, vil eventuelle overskytende beløp disponeres der Misjonskirken Norge/Misjonskirken UNG finner det relevant, i hovedsak tilsvarende prosjekt.
  • Misjonskirken Norge (ikke UNG) trekker 15 prosent i administrasjonsandel fra øremerkede gaver.

Hvor kommer inntektene fra?

(Trykk på diagrammet for større versjon)

Salgsinntekter:  4 303 198
Gaveinntekter:  10 191 086
Trossamfunnsmidler: 5 833 914
NORAD-midler:  4 236 302
Momskompensasjon: 940 232 
Andre driftsinntekter: 229 135

Tall fra Misjonskirken Norges årsregnskap 2017.
Gjelder ikke Misjonskirken UNG.

Hvem er giverne?

(Trykk på diagrammet for større versjon.)

Tall fra Misjonskirken Norges årsregnskap 2017.
Gjelder ikke Misjonskirken UNG.

Hva gis det til?

(Trykk på diagrammet for større versjon)

MKN generelt 1 096 675
Nasjonalt arbeid 2 830 064
Internasjonalt arbeid generelt  226 210
Arbeid i Kongo  502 710
Arbeid i Kina  121 000
Arbeid i Colombia 3 027 018
Arbeid i Afghanistan 333 242
Arbeid i Polen  4 994
Arbeid i Romania 2 049 173

Tall fra Misjonskirken Norges årsregnskap 2017.
Gjelder ikke Misjonskirken UNG.