Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs regnskaper ligger tilgjengelig i ressursbanken.

Viktig informasjon

  • Når innsamlingsmålet er nådd, vil eventuelle overskytende beløp disponeres der Misjonskirken Norge/Misjonskirken UNG finner det relevant, i hovedsak tilsvarende prosjekt.
  • Misjonskirken Norge (ikke UNG) trekker 15 prosent i administrasjonsandel fra øremerkede gaver. For testamentariske gaver gjelder følgende fordeling:
    – Beløp opp til kroner 1.000.000: 15 prosent til admin.
    – Beløp mellom kroner 1.000.000 og 2.000.000: 10 prosent til admin.
    – Beløp over kroner 2.000.000: 5 prosent til admin.

Misjonskirken Norges inntektskilder:
(Gjelder ikke Misjonskirken UNG)

Hvor kommer inntektene fra?

Salgsinntekter:  3 835 207 
Gaveinntekter:  10 708 189
Trossamfunnsmidler:  5 024 470
NORAD-midler:  5 024 470 
Momskompensasjon:  885 606 
Andre driftsinntekter:  395 032 

Tall fra årsregnskapet for 2016.

Hvem er giverne?

Hva gis det til?

Gaveinntekter 2016 fordelt på land/prosjekter
MKN generelt  1 526 051
Nasjonalt arbeid  2 669 403
Internasjonalt arbeid generelt  376 034
Arbeid i Kongo  779 559
Arbeid i Kina  100 293
Arbeid i Colombia  3 295 476
Arbeid i Afghanistan  182 260
Arbeid i Polen  145 399
Arbeid i Romania  1 633 713