Det myldrer av barn og ungdommer i våre menigheter. De blir stadig flere og utgjør nå rundt 7 000 medlemmer som er registrert i om lag 180 lokale UNG-grupper over hele landet. Alt dette er samlet som en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med navnet Misjonskirken UNG.

UNG-gruppene er alt fra søndagsskole for de minste, tweens-grupper og ungdomstiltak, til studentarbeid for unge voksne. Vi har om lag 700 speidere som er med i 17 aktive speidergrupper som er organisert i Misjonskirken Speiderkorps. I tillegg samles hvert år over 1500 barn og unge på ulike arrangementer og leirer.
UNG har som oppdrag å hjelpe våre misjonskirker i oppgavene med barn og ungdom, samt deres hjem. Vi jobber på forskjellige måter for å utruste lokale frivillige og ansatte ledere. Vi kurser og følger opp, utvikler materiell og skaper nettverk.

Visjon
UNGs visjon er å se barn og unge for Kristus og menigheten! Vi ønsker å se at alle Norges misjonskirker får et levende barne- og ungdomsarbeid, med tilbud for alle aldergrupper fra 0 til 26 år.

Våre styrende hovedprioriteringer handler om å forkynne evangeliet, utruste ledere og gjøre disipler. Vår felles satsing på trosopplæring i menigheter og hjem, kaller vi for «Levende tro». Det har som mål at barna skal utvikle en bærekraftig tro, som tåler endringer og overganger til neste livsfase.

Organisasjonen
Misjonskirken UNG som ble stiftet i 1912, samarbeider tett med Misjonskirken Norge og alle misjonskirkene. Vi er en demokratisk organisasjon som ledes av Landsstyret som består av tillitsvalgte representanter fra hele landet. De velges annen hvert år på Landsmøtet.

UNG er medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

UNG-staben har hovedkontor i Oslo, men vi har en desentralisert struktur gjør at vi har medarbeidere bosatt flere steder i landet. Per 1.5.2017 er det ni ansatte medarbeidere fordelt på 5,8 årsverk.