Personvernserklæring for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR er EUs nye forordning for personvern, som ble vedatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018.  Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Personvern

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG benytter programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer. I tillegg benytter vi nettstedet Checkin.no for påmeldinger til våre nasjonale og regionale arrangementer.

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

  1. medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge.
  2. medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.
  3. personer som selv meldt seg på til å motta nyhetsbrev, Misjonsbladet eller andre informasjonssendinger.
  4. personer som har bestilt materiell og produkter som vi har for salg eller gir ut gratis.
  5. personer som har registrert seg som givere til våre giverprosjekter eller generelle gaver.
  6. personer som er deltagere ved våre arrangementer.

Hva registreres?

Gruppe 1 og 2: Det er strenge krav til hva som kan lagres av personopplysninger for trossamfunnet. Programmet Cornerstone ivaretar slike krav fastsatt av norske myndigheter. Det samme gjelder medlemskap i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG, herunder Misjonskirken Speiderkorps. Det er en egen rutine for inn- og utmeldelse av medlemskap i trossamfunnet, og det er menighetene lokalt som administrerer medlemskap i trossamfunnet. Se mer om medlemskap i trossamfunnet her.

Gruppe 3: Personopplysninger i forbindelse av informasjonsprodukter, inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når dette kontrolleres av oss overfor offentlig adresseregistre.

Gruppe 4: Personopplysninger i forbindelse med kjøp av varer, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til oss, registreres i programmet Cornerstone.

Gruppe 6: Personopplysninger til deltagere ved våre arrangementer registreres i Checkin.no. Personene selv har registrert seg med en profil i Checkin. Opplysningene om profilen ivaretas av Checkin. Som arrangør har vi fastlagte regler på hva som kan spørres etter. Det skal ikke spørres om opplysninger som ikke er relevant for arrangementet eller sensitive opplysninger.


Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).
Datatilsynet om hva som er personopplysninger og sensitive opplysninger.

Nettsiden og personvern

Nettsiden www.mknu.no benytter informasjonskapsler (cookies). En slik kapsel er en liten tekstfil som inneholder en rekke tegn som sendes til din datamaskin/mobil når du besøker en nettside. Når du besøker nettsiden igjen, hjelper kapselen nettsiden å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon.

Du kan selv stille inn din nettleser (Safari, Chrome, Explorer) til å avvise alle kapsler, eller gi beskjed når en kapsel sendes. Imidlertid kan noen nettsidefunksjoner eller tjenester ikke fungere optimalt uten kapsler. Vi anbefaler at du bruker informasjonskapsel på vår nettside.

Denne websiden bruker Google Analytics til å sette informasjonskapsler. Dette er et analyseverktøy som gir oss statistikk på hvordan brukere bruker nettsiden og hvilke type utstyr man bruker. Dette er generell statistikk og kan ikke spores til det enkelte utstyr eller personer.

Rettelser eller sletting av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan du sende skriftlig til:

  • Misjonskirken Norge v/ Yngve H. Brosstad, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.
  • Misjonskirken UNG v/ Wenche I. Myren, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Oppgi hvilken av gruppene nevnt ovenfor som din henvendelse gjelder. Rettelser av postadresse og e-postadresse, ved for eksempel flytting, kan sendes per e-post – gjelder gruppene 3-6. Dette må da ikke inneholde sensitive opplysninger.

Vi har oppnevnt et eget personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Dette er Øyvind Gryting. Han kan kontaktes per e-post: personvernombud@mknu.no.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.


Personvernerklæringen er oppdatert 17.12.2018