PMF-STYRET 2018: Fra venstre: Andre Tjersland (Askim), styreleder Hannah T. Bylund Severinsen (Søgne), Odd Arild Berge (Grimstad), Aleksander M. Gundersen (Hånes) og Rune Heimvoll (Lista). Ben Richard Solberg (Larvik) var ikke til stedet da bildet ble tatt.


Pastor- og Medarbeiderforeningen (PMF) er en forening for medarbeidere ansatt i Misjonskirken Norge. Dette innebærer sentralt ansatte i Misjonskirken Norge og UNG, ansatte ved Ansgarskolen og ansatte i Misjonskirken Norges menigheter.

Foreningens formål er å arbeide for samhørighet og forståelse imellom medlemmene i deres daglige tjeneste for å realisere Misjonskirken Norges formål.

PMF har rundt 150 medlemmer. Gjennom året arrangerer foreningen tradisjonelt to samlinger for sine medlemmer. Det første og viktigste arrangementet er vintermøtet i uke 11. Da samles om lag 70 medlemmer til årsmøte i foreningen, inspirasjonssamlinger og fellesskap. Den andre samlingen skjer på Liv & Vekst sommerfestival.

Styret i PMF består av valgte medlemmer i foreningen og er representert både i Misjonskirken Norges Hovedstyre og i Predikant- og menighetsrådet (PMR).

Søknad om medlemskap sendes styret. Medlemskap opprettholdes ved å betale kontingent. Pensjonister (tidligere ansatte) og studenter (som jobber deltid ved siden av studie) betaler halvparten av ordinær kontingent.

Kontaktinfo PMF:

E-post: pmfstyret@gmail.com
Postadresse: PMF, Oslo misjonskirke Betlehem, Langerudhaugen 1, 1187 Oslo