Det er generalsekretæren som uttaler seg i pressen og til offentligheten på vegne av Misjonskirken Norge. Han kan også delegere dette ansvaret til andre i enkeltsaker.

Tilsvarende for Misjonskirken UNG er det daglig leder som uttaler seg i pressen og til offentligheten på vegne av organisasjonen.

For hjelp i nyhetssaker, fotos og tilrettelegging av intervjuer, kan pressen kontakte kommunikasjonsleder Trond Filberg, mobil 412 28 888.

Aktuelle personer for intervju:

Øyvind Haraldseid, generalsekretær Misjonskirken Norge, mobil 909 49 782

Svein Aksel G. Nakkestad, daglig leder Misjonskirken UNG, mobil 959 08 917

Torben M. Joswig, leder Nasjonal avdeling

Jon-Arne Hoppestad, leder Internasjonal avdeling