Pressemelding 8. februar 2018

Sak: Personalsak i Bodø fra 1980-tallet


Av Øyvind Haraldseid, generalsekretær Misjonskirken Norge

På midten av 1980-tallet ble det begått alvorlige brudd på moral og rett av den daværende ansatte pastoren i Misjonskirka i Bodø, som er en av menighetene i Misjonskirken Norge (tidligere Det Norske Misjonsforbund). Først i 1998 ble ledelsen i Misjonskirken Norge kjent med saken, at pastoren hadde begått overgrep mot flere unge kvinner.

Først av alt vil jeg på vegne av Misjonskirken Norge beklage på det sterkeste de overgrep som skjedde den gang i Misjonskirka i Bodø. Det skulle ikke ha skjedd, for seksuelle overgrep skal aldri skje i våre sammenhenger. Vi beklager den smerte det har påført dem som er blitt utsatt for overgrep, og de følger dette har påført dem og alle mennesker rundt dem.

Hva gjorde Misjonskirken Norge med situasjonen?

Misjonskirken Norges reaksjon var tredelt. Daværende generalsekretær tok umiddelbart tak i saken og knyttet til seg ekstern kompetanse for å følge opp de overgrepsutsatte. Vi reagerte med å støtte og hjelpe de utsatte. Dette innebar blant annet dekning av utgifter til psykolog, og vi har siden også dekket kostnader til juridisk bistand.  For det andre leverte Misjonskirken Norge en anmeldelse av saken til politiet den 10. juni 1998. For det tredje ble det reagert overfor personen som var tilsatt som pastor i Bodø i årene 1980 til 1985. Han har ikke vært tilsatt i Misjonskirken Norge etter dette.

Organisasjonsstrukturen i Misjonskirken Norge gjør at hver menighet er et juridisk, selvstendig rettsobjekt. Alle pastorer er ansatt i en lokal menighet og ikke av Misjonskirken Norge sentralt. Personen i denne saken var aldri ordinert som pastor i Misjonskirken Norge, men han var en godkjent forkynner.

Den 3. desember 1998 ble pastoren fratatt sin godkjenning som forkynner med øyeblikkelig virkning. Det ble også gitt informasjon om overgrepene og konsekvensene i generalforsamlingen i Misjonskirken Norge og til Predikant- og misjonærforeningen. Navn ble oppgitt. Saken ble også omtalt i årsmeldingen fra 1999. Det ble på denne måten gitt tydelig melding til alle menighetene om at denne personen ikke lenger skulle benyttes i vår sammenheng.

Etter denne saken har vedkommende ikke vært brukt av Misjonskirken Norge sentralt i noen sammenheng. Han har med få unntak, heller ikke vært benyttet i våre menigheter. Unntakene var beklagelig, og de ble fulgt opp.

I etterkant ble det holdt sentrale, regionale og lokale fagseminarer vedrørende håndtering av seksuelle overgrep. På forespørsel er relevant informasjon i saken gitt til andre kristne organisasjoner og kirker.

I 2004 fikk Misjonskirken Norge egne retningslinjer for å forbygge og håndtere saker om seksuelle overgrep. Temaet blir tatt opp med jevne mellomrom på lederplan og i allmennhet.


Pressekontakt – kontaktopplysninger og pressefoto: http://mknu.no//pressekontakt/