Profilmanual og logoer for

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

Retningslinjer for logoene og profilen

Kommunikasjonstjenesten i Misjonskirken Norge er ansvarlig for å følge opp og yte hjelp for å bruke vår profilmanual, inklusiv logoene. Retningslinjene regulerer hvordan logoene, farger og fonter (skrifttyper) skal benyttes, samt bruk av disippelkorset.

Profilmanual

Profilmanualen er et dokument som inneholder retningslinjene og alle detaljerte grafiske beskrivelser for vår profil. Profilmanualen kan lastes ned fra ressursarkivet. Der finner man også tilgjengelig forskjellige formater av logoene og våre ikoner.

Logoer for skjerm og nett

Under følger våre tre hovedlogoer. Disse skal kun benyttes for skjerm (internett, PowerPoint o.l.), men ikke trykk! Klikk på logoen for større bilde. Se andre formater i ressursarkivet.

Logo for lokal misjonskirke?

Felles profil for menighetene

Menighetene som tilhører og er godkjent i trossamfunnet Misjonskirken Norge, kan benytte vår felles profil der disippelkorset inngår i en logo. Enhver menighet som skal benytte profilen, må følge retningslinjene og profilens beskrivelser, blant annet når det gjelder bruk av fonter (skrifttyper) og profilfarger. Menigheter eller andre enheter som lager egne varianter av logoene eller profilen, vil få beskjed om endre eller slette slike grafiske varianter.