Hvorfor retreat?

Vi lever i en tid med tilgang til enorme mengder informasjon, påtrykk fra mange kanter, krav om prestasjon og tilgjengelighet.  Det er godt for mennesket å hente seg inn, komme i kontakt med egne dypere sjikt og ikke minst, med Jesus Kristus. Vi tror stillhet og det å tre til side kan være en hjelp til å «komme til seg selv» og til Gud – og at dette er viktige nøkler til fordypning og modning.

Markus 6,31: «Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang.» Jesus kommer med den samme innbydelsen i dag: Kom avsides – fra hverdagens mas og jag – for å finne hvile, for å komme til den talende stillheten, og for å kunne lytte til Guds og ditt eget hjerteslag.

Retreatens vesen 
Du får komme som du er på retreat. Ikke for å prestere, produsere eller for å leve opp til visse forventninger. Du kommer for å ta imot og hvile, og det er tider for stillhet, gudstjenester, bønn og Jesus-meditasjon. På en tema-retreat har vi i tillegg undervisning.

Gud er virksom på mange måter: Gjennom tekstene, nattverden, naturen, i stillheten og i fellesskapet. Bevisstgjøringen på Jesu nærvær står sentralt, og det er fokus på at han fyller alt og er midt iblant oss. På retreat skal du få lov til å konsentrere deg om Jesus Kristus og deg selv. Om ditt sterke, skjelvende, hengivne eller gryende forhold til ham.

På retreat er det ditt liv det gjelder. Derfor er vi i denne sammenheng tilbakeholdne når det gjelder informasjon og utspørring om hverandres liv. Vi er ikke hverandres veiledere og sjelesørgere. Vi legger til rette for personlig samtale med veiledere.


Neste retreat er på Lia Gård 15.-18. november 2018. Tema: Arven etter Edin. Les mer og meld deg på her.

Spørsmål rettes til Anne Margrethe Mandt-Anfindsen på e-post anne.margrethe@mknu.no.