Menighetsplanting Sandefjord

PROSJEKTNR: 5010

Plantingen i Sandefjord ble godkjent som nasjonalt prosjekt høsten 2015 og ledes av Sæbjørn og Rebekka Dvergastein Dahle.

– Vi opplevde i 2010 å få et tydelig kall til menighetsplanting. På dette tidspunktet bodde vi i Oslo. Derfra tok det fire år med forberedelser, før vi til slutt landet i Sandefjord i Vestfold. En by som ikke har noen misjonskirke fra før, i et fylke hvor det er ganske vanskelige forhold for kristen tro, forteller Rebekka. De har fått etablert et godt start-team og Skien misjonskirke fungerer som modermenighet .

– Vi drømmer alle sammen om å få bety en forskjell for de i byen vår som ennå ikke kjenner Jesus, og som han sender vår vei. Så blir det spennende å se fremover hvordan det kommer til å se ut i hverdagslivene våre, sier Rebekka.