Misjonskirken Norge ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud. Vårt hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med dette som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i Vekst 2020 er derfor å støtte og styrke den lokale menigheten.

Fem satsingsområder

Ut fra Vekst 2020-visjonen vedtok man fem satsingsområder for Misjonskirken Norge: Menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Dette har vært en viktig veileder for hvordan vi har prioritert det nasjonale arbeidet i denne strategiperioden frem mot 2020, blant annet ved å få på plass egne prosessverktøy for hvert satsingsområde.

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og å støtte arbeidet med konkrete planteprosjekter og prosessverktøy.

Prosessverktøy og arrangementer

Vekstakademiet

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Vekstakademiet er et læringsfellesskap for motiverte ledere og menighetsplantere, og skal være en katalysator for pionerskap og skaperkraft. Vi oppfordrer menighetene til å sende sitt lederskap, gjerne med hovedledere for barne-, -unge og studentarbeid, til Vekstakademiet.

Neste arrangement: Vekstakademiet 2018, 17.-20.juni på Ansgarskolen

Kontaktperson: Naomi Curwen, naomi@mknu.no

Basecamp

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Basecamp er et yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Her ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og utvikling, slik at nyansatte kan få en god start i tjenesten. Programmet går over fire semester, med åtte til tolv deltagere. Hovedtemaene er åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Deltakere og ledere ved den første samlingen med Basecamp i Tromsø høsten 2018.

Fordypningsprogrammet

SATSINGSOMRÅDE: DISIPPELLIV

Fordypingsprogrammet er utviklet for å styrke disippellivet til våre pastorer. Programmet er modulbasert, med cirka to samlinger hvert semester over 1,5 år. Moduler og gruppesamtaler fokuserer på den enkeltes kall og spiritualitet.

Kontaktperson: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, anne.margrethe@mknu.no

Menighetsskolen

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSUTVIKLING

Menighetsskolen inviterer misjonskirkene med på en reise, der målet er å se menighetene revitalisert, sunne og misjonale. Prosessen går over tre moduler. Hver modul arrangeres over en helg, og det er lagt opp til arbeidsoppgaver og veiledning mellom modulene.

Kontaktperson: Kjell Birkeland, kjell@mknu.no

Porsgrunn misjonskirke er en av menighetene som har vært gjennom Menighetsskolen. Her menighetens representanter i samtale under modul 3 på Tjøme i 2016.

Veksthuset

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSPLANTING

Veksthuset følger opp våre planteprosjekter ved å legge til rette for funding, coaching, kompetanseutvikling og nettverkssamlinger. I løpet av året vil vi skape ulike møteplasser for startteam og planteledere, som stimulerer arbeidet med menighetsplanting.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Torben Joswig i samtale med menighetsplantere på nettverssamling i 2016.

Fagdag for diakoni

SATSINGSOMRÅDE: DIAKONI

Mange av våre menigheter har et stort diakonalt engasjement. Vi tror det er mye å vinne på at ildsjeler kan møtes og inspirere hverandre. Intensjonen er at det skal finne sted mye god læring, og knyttes kontakter mellom mennesker som brenner for diakoni i menighetene.

Neste nasjonale fagdag for diakoni:  20. oktober 2018 i Lyngdal.

Les om Nasjonal fagdag for diakoni i 2017.

Gruppesamtale mellom ulike menigheter, på fagdagen for diakoni i Grimstad, høsten 2017.

Kontakt

Leder Nasjonal avdeling (NA)
Torben M. Joswig
Telefon: 916 09 064
E-post: torben@mknu.no

– Kontaktinfo ansatte NA