Vi inviterer til temaretreat i et samarbeid mellom Misjonskirken Norge og Lia Gård. Dette skjer 15.-18. november 2018 på Lia Gård i Koppang.

Arven etter Edin. Vår tid trenger Kristus-disipler! Allerede i 1950 var dette budskapet til pastoren, predikanten, humoristen og retreatgründeren Edin Løvås. Det er en tale til alle tider – ikke minst til vår egen tid.

I temaretreaten «Arven etter Edin» vil vi utforske noe av arven etter denne Gud-mannen som har preget kirke-Norge i mange tiår. Edin Løvås (bildet) var en av de pastorene som i 1955 dro til fjells for å komme avsides, be og samtale. Der ble de trøtte av sin egen fromhet og sine egne ord, og begynte å utforske både rytme og stillhet. Dette skulle bli opptakten til en bevegelse som har fått stor betydning for norsk kristenliv.

Rytme. Stillhet. Hjertets bønn. Det ærlige gudsmøtet. Ved å dra avsides får vi rom til å møte både Jesus Kristus og oss selv. I stillhet og en god dagsrytme finnes invitasjoner til hvile og arbeid. På denne retreaten vil vi bruke flere av de klassiske, velprøvde retreat-elementene som Jesus-meditasjonen, stille måltid, kjærlighetsmåltid, bønnetider i kapell og kirker. Midt i alvoret er leken: en tur til Pannekakehytta hører med, sammen med små utflukter til noen av de mange kirker og kapell som finnes i Lia Gårds skoger.

Ingar Bøe deltar som en av lederne på temaretreat på Lia Gård.

Velkommen. Er du nysgjerrig på retreat, på Lia Gård, på hva arven etter Edin kan bety i dag, på Jesus-meditasjonen eller trenger du ganske enkelt å koble av ved å koble deg til kildene.

Retreaten er åpen for alle. Med som retreatledere er Sigmund Bø, Ingar Bø (bildet) og Anne Margrethe Mandt-Anfindsen. Det er anledning til enkeltrom og dobbeltrom. Lia Gård har alt fra hotellstandard til hytter.

PÅMELDING LIA GÅRD 15.-18. NOVEMBER 2018.

Program vil bli tilgjengelig senere.

Lurer du på noe om å delta på vår temaretreat?
Ta kontakt med Anne Margrethe Mandt-Anfindsen: anne.margrethe@mknu.no


Les mer om retreatbevegelsens far – Edin Løvås.