Arven for Guds rike – en gave for framtiden

En testamentarisk gave til Misjonskirken Norge kan bety mye for framtidens muligheter for å gi evangeliet videre, både i misjonen og i våre menigheter.

Arven etter en generasjon har ofte hatt avgjørende innvirkning på barna som vokser opp og overtar ansvaret for å gi evangeliet videre. Gaver til misjonen gir oss mulighet til å møte behovene blant våre trossøsken i Colombia og Kongo, Kina og Romania.

Dersom du bestemmer deg for å skrive Misjonskirken Norge inn i ditt testamente, vil vi sørge for at arvedelen fra deg blir forvaltet etter ditt ønske. Du kan øremerke gaven til det du ønsker eller du gir oss frihet til å forvalte arvegaven etter viktige behov.

Hvordan skrive testamente?

Alle kan i utgangspunktet skrive et testamente, men dette skal skje etter formelle krav som Arveloven fastsetter, vedtatt av Stortinget. Hovedregelen er at personer som har barn kan gi bort en tredjedel av sin formue, mens livsarvinger (ektefelle, barn) har rett på to tredjedeler av arven. Personer uten livsarvinger kan gi bort alt i et testamente. Hvis ikke vil personens eiendeler og formue tilfalle Staten.

Om Misjonskirken Norge blir tilgodesett med arv, vil vi sammen med eventuelle andre arvinger, omsette eiendeler og eiendom til markedsverdi og sammen med annen formue, fordele dette slik den som oppretter testamente (testator), ønsker dette.

Hjelp til å opprette testamente

Vi har et eget skriv som i detaljer forteller hvordan du kan skrive testamente, hvilke krav som skal oppfylles og hvordan Misjonskirken Norge håndterer arvesaker.

Ønsker du hjelp til å sette opp et testemanet eller mer informasjon om hvordan gi en testamentariske  gave til Misjonskirken Norge, kan du kontakte Yngve Brosstad på telefon eller e-post.

Du kan gjerne sende et fortrolig brev til:

Misjonskirken Norge, v/ Yngve Brosstad,

Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Tilsvarende kan du kontakte Wenche I. Myren i Misjonskirken UNG, om du ønsker å tilgodese Misjonskirken UNG med en testamentarisk gave.

Les mer i norske lover om testamente og arv, i Arveloven (Lovdata).