PROSJEKTNR: U03

Touchpoint – for studenter og unge voksne

Touchpoint ønsker å være en kirke for dem som ikke går i kirke, og et sted der unge mennesker trives så godt at de vil invitere med sine venner. Visjonen er å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. Misjonskirken UNG satser derfor mye på at dette skal skje i enda flere byer og steder i Norge.

Det begynte i august 2013 da om lag 40 personer kom til den første Touchpoint-samlingen på Lund bedehus i Kristiansand. I dag er det over 800 studenter og unge voksne som deltar. Touchpoint er nå etablert på fem steder, i Kristiansand, Lyngdal, Jæren, Aust-Agder (Grimstad) og i Oslo. I tillegg er det høsten 2018 forberedelser til oppstart i Bergen. Det planlegges etablering i flere byer.

Hver uke møter nye ungdommer Jesus for første gang gjennom Touchpoint, og kristne som ikke går i noen menighet har funnet et hjem i Touchpoint. Målet med møtene er å skape en kom-og-se-opplevelse som engasjerer folk, bygger tillit og leder mennesker til Gud.

Foruten storsamlingene får deltagerne være med i Connect-grupper som er mindre fellesskap der de blir kjent med hverandre og Gud. Det er også et fokus på at de unge skal kunne bruke sine gaver og talenter i en konkret tjeneste.

Nasjonal leder for Touchpoint er Vetle Leksbø i Misjonskirken UNG. Med seg i stab har han Ellen Skjerve og Jens Kristian Wikstøl. I tillegg kommer ledere for hver av stedene der det er Touchpoint.


Vi trenger din støtte!
Touchpoint er et gratis tilbud som hovedsakelig baserer seg på frivillighet. Men kaffe og kaker, lyd- og lysanlegg, leie av lokale og lignende er ikke gratis. Det betyr at Touchpoint er avhengige av at frivillige gaver for å få arbeidet til å gå rundt. Om du ser på Touchpoint som ditt hjem, eller om du ønsker å støtte arbeidet vårt, blir vi utrolig takknemlige om du vil være med å gi.

Trykk på den rosa giverknappen for å gi en gave nå. Takk for din støtte til vårt spennende nybrottsarbeide!