Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirkenes UNG-arbeid strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. Speiderarbeid, barnekor, ungdomsklubb, søndagsskole… Lokale UNG-grupper er en viktig og dynamisk del av menighetene. I tillegg samles hvert år over 1 500 barn og unge på arrangementer og leirer i regi av Misjonskirken UNG.

Viktig informasjon! Medlemsportalen er fortsatt åpen, men kun til lesing. Registrering av medlemmer skjer nå gjennom nytt databasesystem. Alle UNG-grupper har fått tilsendt e-post med informasjon om dette.

Ved spørsmål om dette, kontakt Arild Eikhom:
Telefon: 404 05 486
E-post: arild@mknu.no