Driver du eller skal du starte opp et tilbud for de under 26 år? Da kan du registrere en UNG-gruppe!

Du får da tilgang til ressurser, arrangementer og kurs i regi av Misjonskirken UNG, samt mulighet til å motta etablerings- og driftsstøtte fra Frifond. Man blir også en del av en demokratisk organisasjon, hvor man har muligheten til å engasjere seg og påvirke beslutninger som gjøres sentralt.

Les mer om Frifond-støtte her.

Slik registrer du UNG-gruppe

  1. Fyll ut skjema for registrering av gruppe og send til ung@mknu.no.
  2. Du mottar så brukernavn og passord til Medlemsportalen per sms.
  3. Søke etableringsstøtte fra Frifond? Se mer informasjon her.
  4. Registrer medlemmer ved å ta opp medlemskontigent på minst 50 kroner. Registrer medlemmer på Medlemsportalen.
  5. Er tre eller flere av gruppens medlemmer (inkludert ledere) over 15 år, skal det etableres et eget styre. Dette velges av medlemmene. Benytt gjerne vår mal for vedtekter ved opprettelse av styre.
  6. UNG gruppen må ha egen økonomi (oversikt over inntekter og utgifter til årsregnskap). Det er derfor lurt å opprette egen  bank-konto for UNG-gruppen.

NB! Brukermanual til Medlemsportalen, skjemaer, vedtekter og veiledninger ligger tilgjengelig i UNG-gruppe mappen på våre ressurssider.

Spørsmål?

E-post: ung@mknu.no
Telefon: 958 88 082