Driver du eller skal du starte opp et tilbud for de under 26 år? Da kan du registrere en UNG-gruppe!

Du får da tilgang til ressurser, arrangementer og kurs i regi av Misjonskirken UNG, samt mulighet til å motta etablerings- og driftsstøtte fra Frifond. Man blir også en del av en demokratisk organisasjon, hvor man har muligheten til å engasjere seg og påvirke beslutninger som gjøres sentralt.

Les mer om Frifond-støtte her.

Slik registrer du UNG-gruppe

 1. Fyll ut skjema for registrering av gruppe og send til ung@mknu.no.
 2. Du mottar så brukernavn og passord til Medlemsportalen per sms.
 3. Søke etableringsstøtte fra Frifond? Se mer informasjon her.
 4. Registrer medlemmer ved å ta opp medlemskontingent på minst 50 kroner. Medlemmer registreres på Medlemsportalen.
 5. Er tre eller flere av gruppens medlemmer (inkludert ledere) over 15 år, skal det etableres et eget styre. Dette velges av medlemmene. Benytt gjerne vår mal for vedtekter ved opprettelse av styre.
 6. UNG gruppen må ha egen økonomi (oversikt over inntekter og utgifter til årsregnskap). Vi anbefaler derfor at UNG-gruppen oppretter en egen bankkonto.

NB! Brukermanual til Medlemsportalen og aktuelle skjemaer, vedtekter og veiledninger ligger tilgjengelig i mappen «UNG-gruppe admin» på våre ressurssider.

Hvordan samle inn medlemskontingent?

Huskeliste:

 • Medlemskapet er frivillig: Personen selv (eller foresatte dersom barnet er under 15 år) må godta medlemskapet.
 • Registrer medlemmets fulle navn, adresse og fødselsår.
 • Registrer innbetalt kontingent-beløp (minimum 50kr) og betalingsmåte (kontant/kort/Vipps/faktura). Dette lagres som bilag i deres interne regnskap, sånn at dere kan vise til dette ved eventuell kontroll.

Benytte Vipps?

Det er mulig å samle inn kontingent via Vipps. For at det skal bli godkjent, er det noen retningslinjer de lokale UNG-gruppene må forholde seg til. Disse retningslinjene er Misjonskirken UNG pålagt å følge, som medlem av Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og mottaker av Frifond-støtte.

 1. Vipps Bedrift må benyttes. Man kan registrere seg med kirkas organisasjonsnummer, men pengene kan ikke gå inn på samme konto som kirkas øvrige inntekter. Opprett Vipps Bedrift her.
 2. Lag derfor egne salgssteder i Vipps til UNG-gruppene (etter eget behov), og legg inn kontonummer for disse. Hvert salgssted får et unikt Vipps-nummer.
 3. Når medlemmet betaler kontingent via Vipps, må medlemmet merker overføringen med fullt navn (dersom det er opprettet ett salgsted per UNG-gruppe), eller fullt navn +  gruppenavn (om man har ett felles salgssted for flere UNG-grupper).
 4. Ta vare på salgs- og oppgjørsrapporter i Vipps for den perioden det er benyttet.

Spørsmål?

E-post: ung@mknu.no
Telefon: 958 88 082