Utlysning – to ledige stillinger som menighetsrådgiver (100%)

To av våre menighetsrådgivere slutter for å gå tilbake til menighetstjeneste, og Misjonskirken Norge søker derfor etter to nye medarbeidere. Stillingene inngår i et team med tre menighetsrådgivere som sammen får hele landet som tjenesteområde. Leder av nasjonal avdeling er nærmeste overordnede. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 26. januar 2018.

Ansvarsområder:
 • Å følge opp det registrerte trossamfunnet.
 • Å være rådgiver for hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål.
 • Å være rådgiver for pastorer og menighetsledere.
 • Å gjennomføre tjenestesamtaler med menighetenes ansatte.
 • Å følge opp og videreutvikle våre fem satsingsområder: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • God kjennskap til Misjonskirken Norge og våre menigheter
 • Godt omdømme
 • Relevant utdanning
 • Bred pastoral- og ledererfaring
 • Evne til å føre menigheter og ledergrupper gjennom strategiske utviklingsprosesser
 • Evne til å lytte, inspirere og utvikle medarbeidere
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å se de gode løsninger
 • Evne til å bygge fellesskap og relasjoner

Vi tilbyr:

 • Inspirerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et voksende fellesskap i en spennende utviklingsperiode
 • Lønn etter avtale

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Misjonskirken Norges formål og verdier. Ansettelsen gjøres av Hovedstyret.

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Øyvind Haraldseid, tlf. 909 49 782, oyvind.haraldseid@mknu.no eller leder nasjonal avdeling Torben Martin Joswig, tlf. 916 09 064, torben@mknu.no.

Søknaden sendes innen fristen til generalsekretæren.

Last ned utlysningsteksten her – som pdf.


Misjonskirken Norge er en sammenslutning av nærmere 100 selvstendige menigheter og rundt 10 000 medlemmer. Misjonskirken UNG er vår selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon med om lag 6 400 medlemmer og 186 lokallag. Våre misjonskirker får veiledning og tilsyn av kirkesamfunnet, blant annet via sentralt ansatte menighetsrådgivere. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vår visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse». Vi eier Ansgarskolen i Kristiansand, og internasjonalt har vi virksomhet i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.