Våre utsendte

Misjonskirken Norge støtter hovedsakelig lokale arbeidere, men vi sender også misjonærer som bidrar strategisk inn i det lokale menighetsarbeidet og de ulike sosiale prosjektene. I dag har vi ett norsk misjonærpar utsendt til Colombia, i tillegg støtter vi et dansk-rumensk par utsendt til Romania fra Det Danske Missionsforbund. Misjonskirken Norge har også et utvekslingsprogram for unge frivillige arbeidere til Colombia eller Hong Kong.

Dorthe og Cornel Pascu
Siden april 2006 har ekteparet Pascu jobbet som misjonærer i Romania. De er utsendt av vår søsterkirke Det Danske Missionsforbund og støttes av Misjonskirken Norge. Rumenske Cornel og danske Dorthe har to barn, Jonathan og Sara. Familien holder til i byen Onesti, nord-øst i Romania. Her hjelper de lokale menigheter med forkynnelse og bibelundervisning, og jobber med å plante nye menigheter. Fra 2015 har de jobbet målretta med evangelisering i landsbyer, og de driver flere barneklubber i og rundt Onesti. Utover menighetsarbeid er misjonærparet svært engasjert i sosialt arbeid.

Kontaktinformasjon:
cornelpascu@gmail.com

Vil du være med å støtte familien Pascu i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Ettåring i Hong Kong
Skoleåret 19/20 er Carina Haraldseid utsendt på frivillig tjeneste til Hong Kong. Hun deltar først på disippel- og misjonsskolen til vår søsterkirke i Sverige, Acts 29, med en tre måneders misjonstur til Thailand. Deretter går turen til Hong Kong i desember, der Carina skal bidra i menighetsarbeidet og det diakonale arbeidet til vår søsterkirke MCCHK. Carina formidler inntrykk og erfaringer fra sin tjeneste i Hong Kong via blogg, følg henne gjerne og få et innblikk i arbeidet til vår søsterkirke i Hong Kong!

Les blogg (kommer)

Mona og Odd Bjørge Risanger
Ekteparet Risanger reiste til Colombia våren 2017.  Begge er engasjert i menighetsarbeid, oppfølging av våre sosiale prosjekter og veiledning for pastorer og deres familier. På grunn av avslag på ytterligere permisjon fra sin jobb som lærer måtte Mona vende tilbake til Norge sommeren 2018. Hun brenner for å dele informasjon om misjonsarbeidet vårt, så ta gjerne kontakt med henne om din menighet ønsker besøk. Odd Bjørge fortsetter i arbeidet og fungerer som Misjonskirken Norges stedlige representant i Colombia frem til sommeren 2019. Følg bloggen deres her.

Kontaktinformasjon:
Odd Bjørge: objrisanger@gmail.com
Mona: monairisanger@gmail.com

Vil du støtte ekteparet Risanger i Colombia?
Gi en gave eller registrer deg som fastgiver her.