«Vekst 2020 handler om å vokse i bredde og i dybde, både nasjonalt og internasjonalt.»

Med det mener vi at vi ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud. Misjonskirken Norges hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med denne drømmen som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i Vekst 2020 er derfor den lokale menigheten.

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplantingLøft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye mennesker med evangeliet og etablere nye kristne fellesskap i hele Norge.

Registrere
elektronisk avtalegiro

Pågående planteprosjekter

Å plante i Misjonskirken Norge