1700    Registrering

1900    Kveldssamling: Tydelig evangelikal teologi med Mikael Hallenius

2030    Kveldsmat

0730    Frokost

0830    Morgensamling: Menigheten i Acta med Lars Råmunddal

0915    Pause

0930    Seminar: Å bygge en tydelig menighetskultur – del 1: med Amy Anderson

1015    Pause

1030    Situasjonsrommet – refleksjon, spørsmål, samtale

1145    Lunsj

1245    Seminar: Åndelig lederskap med Mikael Hallenius

1330    Pause

1345    Panelsamtale

1415    Situasjonsrommet – spørsmål, refleksjon og samtale

1515    Pause

1530   Seminar: Å bygge en tydelig menighetskultur – del 2 med Amy Anderson

1615    Pause

1700   Middag

1900   Kveldssamling – TED-talks

2100    Kveldsmat med noe godt!

0730    Frokost

0830   Morgensamling: Menigheten i Acta med Lars Råmunddal

0915    Pause

0930   Seminar: De viktigste tingene en menighet gjør med Truls Åkerlund

1015    Pause

1030    Situasjonsrommet – refleksjon, spørsmål, samtale

1145    Lunsj

1245    Seminar: Å lede gjennom prioriteringer med Amy Anderson

1330    Pause

1345    Panelsamtale

1415    Situasjonsrommet – refleksjon, spørsmål, samtale

1515    Pause

1530   Seminar: Glasstaket: plante – tre – plante med Kjell Birkeland

1615    Pause

1700    Middag

1900    Kveldssamling – Vitnesbyrd, ledet av Jarle Råmunddal

2100    Grillfest

0730    Frokost

0830    Morgensamling: Just do it med Amy Anderson

0915    Pause

0930    Situasjonsrommet – refleksjon, spørsmål, samtale

1015    Pause

1030    Avslutningsmøte med nattverd – Neste steg med Torben Martin Joswig

1145    Lunsj