← Tilbake til hovedsiden for menighetsplanting

Å PLANTE I MISJONSKIRKEN NORGE

Å plante nye menigheter er en naturlig del av arbeidet med å nå nye mennesker med evangeliet. Ulike menigheter når ulike mennesker! Misjonskirken Norge ønsker at flere menigheter og enkeltpersoner skal drømme om å plante menighet. Vi ønsker å skape et klima hvor det er naturlig at denne drømmen såes, får spire og gro til en fullverdig plante.

Hvordan er det å være menighetsplanter i Misjonskirken Norge?(husk lyd):

Veksthuset

Trykk på bildet for større versjon

Som menighetsplanter i Misjonskirken Norge blir du del av et nettverk av menighetsplantere. Du får god veiledning underveis fra sentralt ansatte som følger planteprosjektene tett. Vi ønsker å bidra med støtte, veiledning og strategisk planlegging, slik at miljøet rundt plantene legger tilrette for gode vekstforhold. Dette gjør vi ved å mobilisere kirkesamfunnet til å satse på menighetsplanting, utvikle de lokale plantingene og å utruste hver enkelt menighetsplanter.

Planteprosessen

REKRUTTERING: Misjonskirken Norge ønsker å tiltrekke oss mennesker som drømmer om å plante menighet. Vi ønsker at det skal skapes en kultur i vårt kirkesamfunn og i våre menigheter, hvor det å plante menighet er naturlig.

PROSJEKTERING: Vi bruker god tid på prosessen med å velge og godkjenne prosjektledere og startteam som vil bli prosjekt i Misjonskirken Norge. Dette gjøres for å sikre best mulig gode prosesser for alle involverte. Blant annet er det et krav om at hvert prosjekt knytter seg til en ”modermenighet”, som følger opp prosjektet på en særskilt måte.

PROSJEKTARBEID: Når plantingen er godkjent som nasjonalt prosjekt, følges man opp med coaching, veiledning, økonomisk støtte og nettverkssamlinger.

MENIGHETSETABLERING: Målet er at det det ved endt prosjektperiode etableres en selvstendig misjonskirke.

Er du ikke en del av Misjonskirken Norge?
Misjonskirken Norge følger også opp planteprosjekter tilknyttet andre kirkesamfunn. De støttes da ikke økonomisk gjennom Misjonskirken Norge, men inkluderes i vårt plantenettverkt på lik linje med våre nasjonale prosjekter.

Spørsmål om menighetsplanting?
Kontakt Torben Joswig på telefon 916 09 064 eller e-post torben@mknu.no.