Etter året 2010 er det etablert tre helt nye, selvstendige menigheter gjennom satsingen. Nummer fire og fem blir trolig registrert i år. I tillegg er Grorud nylig godkjent som som nasjonalt planteprosjekt.

Misjonskirken Norge ser at satsingen på å plante nye menigheter gir resultater. Vekst 2020 som er vår felles satsing for vekst i vårt fellesskap, har menighetsplanting som en av de viktigste områdene. Målsetningen for tiårsperioden 2010-2020, er å plante tjue menigheter i Norge. Nå ser vi at satsingen er på god vei til å lykkes.

Nytt prosjekt i mars
I år er det fem nasjonale planteprosjekter som følges opp tett fra Misjonskirken Norge sentralt. Sist ute et en spennende planteprosjekt i Groruddalen i Oslo, som nylig ble godkjent som nasjonalt planteprosjekt av Hovedstyret.

Ikke alle plantesatsingene lykkes. To steder man startet i de første fasene ble avsluttet. Ett sted ble det dessuten forsøkt å gjøre en replanting av en etablert menighet, men menigheten valgte i stedet å drive som før.

Grundige prosesser
Satsingen på planteprosjektene ledes av Torben M. Joswig (bildet) som er leder for nasjonal avdeling. Med seg har han Jens Kåre Lindal i en deltidsstilling for oppfølging.

Det er ikke hvem som helst som får status som nasjonalt planteprosjekt i Misjonskirken Norge. Det brukes tid på å sette sammen et startteam, grunnlaget for oppstart vurderes nøye og det er tett oppfølging i en fase med rekruttering og prosjektering. Hver av prosjektene har en modermenighet som støtter plantingen.
Deretter søker man om å få bli et planteprosjekt, som behandles av nasjonal avdeling og godkjennes av Hovedstyret i Misjonskirken Norge. I prosjektperioden på 3-5 år får man økonomisk støtte, coaching og annen oppfølging. Jevnlig møtes lederne og startteam for planteprosjektene i nettverkssamlinger for undervisning, utveksling av erfaring og inspirasjon.


FAKTA OM MENIGHETSPLANTING – MARS 2017:

Menighetsplantinger siden år 2010, som nå er selvstendige, registrerte menigheter:
Justnes misjonskirke (Kristiansand kommune)
Ytre Randesund misjonskirke (Kristiansand kommune)
Flekkerøy misjonskirke (Kristiansand kommune)

Nasjonale plantingsprosjekter som er på vei til å bli selvstendige menigheter:
Hånes misjonskirke (Kristiansand kommune)
Torridal (Kristiansand kommune)
Follow (Oppegård kommune)

Nasjonale plantingsprosjekter i 2017:
Menighetsplanting Sandefjord (modermenighet: Skien misjonskirke)
Menighetsplanting Lillesand (modermenighet: Grimstad misjonskirke)
Menighetsplanting Hellemyr (modermenighet: Salem misjonsmenighet, Kristiansand)
Menighetsplanting Bærum (modermenighet: Oslo misjonskirke)
Menighetsplanting Grorud, Oslo.

Se også: Menighetsplanting i Misjonskirken Norge

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X