Stiller til gjenvalg
I slutten av februar ble det sendt ut e-postbrev til menighetene i Misjonskirken Norge om hva som skjer med valg av generalsekretær. Øyvind Haraldseid som ble valgt som generalsekretær i 2012, vil i 2018 ha gjennomført sin åremålsperiode på seks år.
I november 2016 fattet Hovedstyret et enstemmig vedtak der man ønsket å be Haraldseid om å stille til gjenvalg som generalsekretær for en ny periode på fire år. Hovedstyret synes dette var naturlig siden de er svært godt fornøyd med Haraldseids innsats og engasjement som generalsekretær i inneværende periode.
Den 3. februar mottok Hovedstyret positivt svar fra Haraldseid der han sier at han ønsker å stille til valg for en ny periode som generalsekretær. Hovedstyret innstiller derfor Øyvind Haraldseid velges som generalsekretær for en ny åremålsperiode på fire år ved generalforsamlingen i 2018.
Styreleder Bente E. Nome Næser uttrykker takknemlige på vegne av Hovedstyret, for at Øyvind Haraldseid stiller seg til videre disposisjon for Misjonskirken Norge.

Karstein Morfjord

Blir vikarprest
I dag, 31. mars, er det siste dag på jobben for menighetsrådgiver Karstein Morfjord (bildet). Fra i morgen går han ut i ett års studiepermisjon i sin stilling i Misjonskirken Norge. Han skal i permisjonstiden være vikarprest i Hadsel Sokn i Vesterålen. Karstein startet som menighetsrådgiver i 2009, og han har tidligere vært menighetspastor, distriktsforstander og misjonær. Misjonskirken Norge planlegger å ansette en vikar i permisjonstiden.

UNG satser på ressurser
Misjonskirken UNG har engasjert Mats Sveindal i ett år på deltid. Han skal blant annet å utvikle en oppstartspakke for nye ungdomsledere. I tillegg er Markus Kvalvik engasjerte som ungdomskonsulent UNG for særlig å følge opp ressursarbeidet som nå utvikles og legges til rette for ansatte som jobber med ungdommer i våre menigheter.
Inger Kittilsen har engasjement i UNG som Levende tro-konsulent. Dette var opprinnelig til august 2017, men utvides til fulltidsstilling og forlenges fram til sommeren 2018. Kristine Wærenskjold som for tiden har både fødselspermisjon og studiepermisjon fra sin stilling i UNG, ventes ikke tilbake i stillingen før i 2020.
Kontaktopplysninger for ansatte.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X