Våre utsendte i Colombia, Therese Dagfinrud Olsen og Halvard Lende Olsen, har nå avsluttet sin tjeneste ute. Etter nærmere to og et halvt års tjeneste forlot de Colombia den 28. april.

På grunn av uforutsette forhold ble det nødvendig for dem å avslutte tjenesten noe før tiden, en avgjørelse de har Misjonskirken Norges støtte i. Halvard har hatt ansvar for kontakten med kirkene og pastorene her i Bogotá, mens Therese har arbeidet med informasjon til Norge, blant annet fra de mange sosiale prosjektene som vi driver.

Avskjed for Therese og Halvard i Colombia.

Avskjedssammenkomst
I forrige uke, den 26. april, ble Therese og Halvard invitert til en sammenkomst for å ta farvel med arbeidet. Stor var overraskelsen for Halvard og Therese når alle de nærmeste medarbeiderne deres her i Bogotá også dukket opp!
– Vi hadde en meget hyggelig kveld med hilsener og takk for tiden deres i Colombia, forteller Odd Bjørge Risanger som også er vår utsendte i Colombia

Halvard og Therese har mange venner i Colombia som setter stor pris på dem, og de fikk uttrykke takknemlighet for alt det de har betydd for arbeidet og fellesskapet. Deres vilje til å gå inn i denne tjenesten legges merke til.
– Vi er takknemlige til Gud for dere, og ber om Guds velsignelse i tiden som ligger foran. Lykke til med deres nye tilværelse i Norge, er hilsningen de fikk med seg fra vennene i Colombia.

Glad for innsatsen
– Vi er veldig glad for innsatsen og arbeidet som Therese og Halvard har lagt ned i Colombia. De har vært med som et viktig bindeledd i en periode med stor aktivitet, og vi har opplevd et veldig godt samarbeid med dem, sier Jon-Arne Hoppestad, leder av Internasjonal avdeling.

Odd Bjørge Risanger reiste ut til Colombia tidligere i år som utsendt, og fra denne sommeren vil han og hans ektefelle, Mona, være våre misjonærer i Colombia. Det vil dessuten snart utlyses stilling som utsendt i Colombia i tillegg til Risanger.

Sarah Bjerk er fortsatt i Colombia som ettåring og kommer tilbake til Norge i begynnelsen av juni.


Les Sarah Bjerks blogg fra Colombia: 

Et vakkert smil

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X