Generalsekretærens

blogg

 

Nulltoleranse

#Metoo-kampanjen setter i disse dager et kraftig søkelys på seksuell trakassering og overgrep. Mennesker som har fått sitt menneskeverd krenket har gjennom kampanjen fått frimodighet til å dele sine historier. Som kirkeleder er jeg glad for at #metoo virkelig har tatt av. Trakassering skal ingen behøve å oppleve, men når det skjer skal det være kultur for å si ifra. De som krenker må stå til ansvar, motiveres og hjelpes til å endre sin livsførsel.

Seksuell trakassering skjer også i kirkelig sammenheng. Det både skjer og har skjedd i Misjonskirken Norge. Det er et trist faktum vi ikke kommer unna. Vi har etiske retningslinjer og ressursdokumenter som kan hjelpe oss. Vi følger opp saker som vi blir kjent med. Men å skape en kultur hvor alle kan være trygge på at de ikke vil oppleve seksuell trakassering, er et fellesprosjekt og en jobb som vi dessverre aldri blir ferdige med. Vi må ikke tro at dette ikke kan skje hos oss.

«Kirken har vært altfor fraværende i #Metoo-kampanjen der tusenvis av kvinner har fortalt om seksuell trakassering», sier Elisabeth Torp, som er prest og daglig leder i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, til Vårt Land. Hun understeker at det på ingen måte er færre tilfeller av dette i kirken. #Metoo-kampanjen gir oss som kirke en enestående anledning til å ta opp seksuell trakassering i samtaler, forkynnelse og undervisning. På denne måten kan vi sammen ta viktige steg mot å bygge sunne og trygge miljøer for både barn, ungdom og voksne. Miljøer preget av respekt for egne og andres grenser.

I Misjonskirken Norge har vi nulltoleranse mot grenseoverskridende adferd, seksuell trakassering, seksuelle krenkelser og overgrep.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X