KORPSTINGET 2018: Speiderrepresentanter fra hele landet var samlet i Trondheim til det trettiende Korpstinget for Misjonskirken Speiderkorps. (FOTO: TROND FILBERG)

Himla gode speiderledere

Korpstinget i Misjonskirken Speiderkorps ble arrangert 9.-11. mars i Trondheim. Årets tema var «Himla gode ledere». Engasjement for Romania og forholdet til NSF var viktige saker under forhandlingene.

Dette var det trettiende korpstinget, og ble holdt i Trondheim misjonskirke i sentrum av byen. Vertskap sammen med Korpsstyret, var Trondheim MSK som ble startet opp i 2014. De er med det den yngste gruppa i korpset. Gruppa har tilhørighet til både Heimdal misjonskirke og Trondheim misjonskirke.

Årets tema var «Himla gode ledere» ut fra bibelteksten i Kolosserbrevet kapittel 1, vers 11. Fredag kveld ble det satt fokus på hva det innebærer å være en kristen leder. Speiderkonsulent Anita D. Isaksen og daglig leder i UNG, Svein Aksel Nakkestad, var blant dem som bidro med innlegg.

Vil besøke Onesti
Forhandlingene som ble holdt på lørdagen, ble ledet av Per Kristian Næs og Andreas Hammer, mens Karoline Samuelsen og Jarle Lysebø var referenter. De loset representantene gjennom alle sakene med stødig hånd. Årsberetning, regnskap og lovendringer ble godkjent som foreslått.

For sitt samfunnsansvar samler MSK inn penger til ved og vedovner i Onesti i Romania. Speiderne kaller giverprosjektet for «Kroner til misjonen». I 2016 samlet de inn 42 803 kroner og i 2017 samlet inn 31 789 kroner til dette formålet.
Speiderkorpsets satsningsområder for 2018-2020 er lederutvikling, kristen trening og samfunnsansvar. I Korpstingets samtaler om satsingsområdet samfunnsengasjement, var det flere innlegg og forslag om å øke engasjementet for Romania. Korpstinget vedtok med stort flertall at speidergruppene oppfordres til å sende minst en representant til Romania i kommende periode og at innsamlingen i Norge styrkes i forhold til de siste to årene.

Endre forholdet til NSF?
I sak 9 i Korpstinget hadde Gjerpen MSK fremmet en sak for å drøfte forholdet til Norges speiderforbund (NSF) på bakgrunn av NSFs ønsker om å endre speiderløftet med mindre vekt på den kristne profilen. På vegne av Gjerpen MSK grunnla Einar Ramsli ønsket om at Korpsstyret fikk i oppdrag å utrede situasjonen.
På Speidertinget i 2016 ble det fattet vedtak om å endre lovene for både formålet og speiderløftet. For at endringene skal oppfylles må endringene vedtas i to påfølgende Speiderting. Neste Speiderting i NSF arrangeres i Trøndelag 2.-4. november 2018.
Einar Ramsli påpekte i begrunnelsen at NSF ønsker å fjerne referansene til å være religiøs organisasjon med basis i den kristne troen og kristne grunnverdier. Dette til tross for at forbundet er knyttet opp mot en verdensorganisasjon som har klar referanse som religiøs bevegelse i sin formålsparagraf.

Nytt formål og løfte?
Hele formålsparagrafen skal i stedet lyde: «NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig», og man vil fjerne formuleringer som «Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse», «I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte mulighet til å utvikle sin tro».
I tillegg vil man endre speiderløftet til «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.». I dag lyder speiderløftet «Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven». Speidertinget vedtok disse forslagene med stort flertall, og det er sannsynlig at det kommende Speidertinget senere i år vil vedta endringen endelig.

På Korpstinget til MSK var forslaget fra Gjerpen MSK at Korpstinget ba Korpsstyret om å utrede hvordan MSKs tilknytning bør være om NSF faktisk vedtar denne endringen. Flere hadde ordet i saken som ikke ønsket å støtte Gjerpens forslag. Ved voteringen fikk forslaget fra Gjerpen MSK ikke flertall, da kun 9 stemte for og 15 mot, mens 11 stemmer var blanke.

Haakon Rønnestad (midten) fra Haugesund ble gjenvalgt som korpsleder i MSK.

Korpssjefen fortsetter
Ved valget på Korpstinget ble Haakon Rønnestad gjenvalgt som korpssjef. Han er fra Haugesund MKS. Andre valg var medlemmer til Korpsstyret.

Det nye Korpsstyret vil bestå av Bente Oterholt (Gjerpen), Sunniva Indrøy Risanger, Haugesund), Helene Bjørsvik (Arna), Are Christensen (Mjøndalen), Erling Ellingsen (Haugesund) og Håkon Brevik (Haugesund). Lill Katrin Island (Trondheim) og Morten Rønnestad (Kristiansand) ble varamedlemmer.

Størst i sør og vest
I årsrapporten for speiderkorpset framkommer det at per 2017, har Misjonskirken Speiderkorps (MSK) 17 grupper og 748 medlemmer.
Speidergruppene er 1. Bråstad MSK, 1. Grimstad MSK, 1. Vegårshei MSK, Arna MSK, Askøy MSK, Drammen MSK, Froland MSK, Gjerpen MSK, Haugesund MSK med 43 medlemmer. Haugesund Nordre MSK, Kristiansand MSK med 42 medlemmer. Lista MSK, Mjøndalen MSK, Siljan MSK, Stavanger MSK, Trondheim MSK og Østby MSK.
Grimstad MSK er den største gruppa med 100 medlemmer og Arna MSK har 90 medlemmer. I tillegg har korpset fire «sovende» grupper: Arendal MSK, Larvik MSK, Skien MSK og Farsund MSK.

Saksdokumentene fra Korpstinget er tilgjengelig i ressursarkivet.

Tekst og foto: Trond Filberg

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) tilhører Misjonskirken UNG, og både korpstinget og korpsstyret er underliggende organisasjonsledd av Landsstyret i UNG. MSK er dessuten et speiderkorps tilsluttet Norges speiderforbund.

Kommende samlinger og arrangementer i MSK:

  • 13.-15. april: stabshelg Larvik
  • 10.-15. juli: Liv & Vekst Stavern
  • 23.-29. juni: regionalleir på Sørlandet, Bragdøya
  • 4.-11. august: Falkeleir på Vegårshei leirsted.
  • 21.-23. september: Kombikurs på Hovden.

Støtt speiderarbeidet

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X